เงินวิจัยสู้ต่างประเทศไม่ได้=หมดหนทาง นี่คือความคิดของนักวิทยาศาสตร์ไทยหลายคนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศแล้วพบสภาพความเป็นจริงในเมืองไทย อย่างไรก็ดี บราซิลได้พิสูจน์ว่าประเทศในโลกที่สามก็สามารถผลิตงานวิจัยขึ้นหน้าปกวารสารชั้นนำอย่าง Nature (13/7/00) ได้
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในบราซิลทำการตีพิมพ์ลำดับยีน (Genome Sequence) ของแบคทีเรียในพืชประเภทส้ม ที่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศปีละมหาศาล ในขณะเดียวกันประเทศอินเดียก็ประกาศโครงการศึกษาลำดับยีนของเชื้อไข้มาลาเรีย นับว่าการศึกษาลำดับยีนเป็นที่สนใจกันทั่วโลกหลังความคืบหน้าโครงการศึกษาลำดับยีนของมนุษย์เป็นข่าวใหญ่ในเดือนที่แล้ว