สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://edserv.nida.ac.th/main/th/admission/regular

ทุกคณะจะต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในการยื่นสอบสัมภาษณ์สมัครคลิกที่นี่
สัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ(กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์)

บัดนี้ - 5 เม.ย. 61

Download Descriptionยกเว้นคณะบริหารฯคณะบริหารธุรกิจ

ข้อเขียน ปริญญาโท ภาคปกติ
บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61
Download DescriptionDownload Application From
Language and Communication and Teaching English as an International Language(Regular Program)
Now - Apr 5, 2018
Download DescriptionDownload Application From
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1)
บัดนี้ - 5 เม.ย. 61
Download DescriptionDownload Application From
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2)
บัดนี้ - 5 เม.ย. 61

Download DescriptionDownload Application From
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3)
บัดนี้ - 5 เม.ย. 61

Download DescriptionDownload Application From
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
19 มี.ค. - 5 เม.ย. 61
Download DescriptionDownload Application From
ปริญญาโทภาคปกติ (ทุนเรียนดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว)
ยังไม่เปิดรับสมัคร
Download DescriptionDownload Application From
Language and Communication and Teaching English as an International Language(Scholarship)
Now - Apr 5, 2018
Download DescriptionDownload Application From
MBA (English Program)
Now - Feb 23, 2018

Download DescriptionDownload Application From
MBA (English Program) (Scholarship 2)
Now - Mar 14, 2018
Download DescriptionDownload Application From
Economics (English as medium of instruction) (Scholarship)
Now - Apr 5, 2018

Download DescriptionDownload Application From
Economics (English as medium of instruction) (Bank of Thailand's Scholarship)
Now - Apr 12, 2018
Download DescriptionDownload Application From