การศึกษาแนวใหม่แนะนำว่า เด็กทารกที่มีปฏิสัมพันธ์กับดนตรีอาจจะมีการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาได้ดียิ่งขึ้น

นักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกาได้ทำการเปรียบเทียบเด็กทารกอายุเก้าเดือนที่เล่นของเล่นและรถของเล่นกับกลุ่มที่มีการเล่นอุปกรณ์ที่มีจังหวะ

พวกเขาพบว่ากลุ่มที่อยู่กับดนตรีนั้นจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดจำรูปแบบ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเรียนรู้ภาษา

การศึกษาก่อนหน้าในเด็กและผู้ใหญ่นั้นพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกทางดนตรีและกระบวนการในการจัดการเสียง แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในการศึกษานั้นมีพัฒนาการการรับรู้เสียงที่ดีขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการฝึกทางด้านดนตรีหรือพวกเขามีทักษะการฟังโดยธรรมชาติ

“การศึกษาของเราเป็นครั้งแรกในเด็กทารกที่จะแนะนำได้ว่า ประสบการณ์ในการฟังดนตรีที่มีรูปแบบของทำนองนั้นสามารถที่จะพัฒนาความสามารถในการจดจำและทำนายรูปแบบของจังหวะในการพูดได้หรือไม่” ผู้เขียนงานหลักกล่าวซึ่งก็คือ Christina Zhao นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ University of Washington's Institute for Learning and Brain Sciences (I-LABS)

“สิ่งนี้หมายความว่า การมีปฎิสัมพันธ์กับดนตรีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบกับทักษะในการจดจำอย่างมาก” ดอกเตอร์ Zhao กล่าว

การศึกษาครั้งนี้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ Proceedings of the National Academy of Sciences ซึ่งการศึกษานี้เป็นการศึกษาขนาดเล็กที่มีเด็กทารกและครอบครัวที่เกี่ยวข้องอยู่เพียงแค่ 39 คน (เด็กทารก)

การเรียนรู้จังหวะของดนตรีที่แตกต่างกัน

“ในทั้งสองกลุ่มที่มีการสัมผัสกับดนตรี และในกลุ่มควบคุม พวกเราให้เด็กทารกมีประสบการณ์ทางสังคมด้วย ซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ได้ดีขึ้น” ดอกเตอร์ Zhao กล่าว

“กุญแจความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เล่นของเล่นคือ กลุ่มเด็กจะมีการเรียนรู้จังหวะของดนตรีด้วย”

ในช่วงปลายเดือน นักวิจัยต้องการที่จะรู้ถึงความแตกต่างของพวกเขา โดยการสแกนสมองด้วยวิธี magnetoencephalography (MEG)

เด็กทารกในกลุ่มที่สัมผัสดนตรีแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของสมองที่แข็งแรงทั้งในการฟังและสมองคอร์เท็กซ์ส่วนหน้า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสำหรับการควบคุมความสนใจและการรับรู้ถึงรูปแบบต่าง ๆ

“การรับรู้รูปแบบนั้นเป็นทักษาะการรับรู้ที่สำคัญ และพัฒนาไปเป็นความสามารถในการเรียนรู้ระยะยาวได้” นักวิจัยผู้เขียนงานร่วมกล่าว ซึ่งก็คือ ดอกเตอร์ Patrica Kuhl เธอเป็น co-director of I-LABS

“งานวิจัยนี้บอกพวกเราว่าผลของการมีปฏิสัมพันธ์กับดนตรีนั้นมีมากกว่าตัวของดนตรีเองเสียอีก” ดอกเตอร์ Kuhl กล่าว

“ประสบการณ์ทางดนตรีมีศักยภาพในการกระตุ้นทักษะการรับรู้ในเชิงกว้างซึ่งพัฒนาความสามารถของเด็ก ๆ ในการรับรู้ คาดการณ์ และตอบสนองรูปแบบต่างบนโลกนี้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความซับซ้อนของโลกในทุกวันนี้อย่างมาก”

ที่มา: http://www.abc.net.au/news/2016-04-26/music-may-help-babies-learn-language-skills/7357642