การศึกษาในหนูทดลองพบว่า มลพิษทางอากาศไม่ได้แค่เพียงส่งผลกระทบต่อปอดเท่านั้น มันยังอาจจะส่งผลกระทบต่อไขมันบริเวณรอบเอวของพวกเราอีกด้วย

ปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน ในบางครั้งจะมีระดับของมลพิษทางอากาศแย่ที่สุดในโลก ในวันที่แย่จริง ๆ นั้น อากาศสามารถบรรจุอนุภาคมลพิษขนาดเล็กได้มากกว่า 10 เท่าของที่ WHO ได้กำหนดไว้ว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ ในการศึกษาใหม่นี้ หนูทดลองที่สูดอากาศเหล่านี้เข้าไปจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและสุขภาพโดยรวมไม่ดี เมื่อเทียบกับหนูทดลองที่สูดอากาศหายใจที่บริสุทธิ์กว่า ผลการทดลองแนะให้เห็นว่า การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศสามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการมีน้ำหนักที่มากกว่าปกติได้

และ Loren Wold เพิ่มเติมว่า “มันมีแนวโน้มค่อนข้างสูงมากที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในมนุษย์”

Wold ทำงานให้กับ Ohio State University ที่ Columbus ที่นั่น เขาทำการศึกษาว่า มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อหัวใจอย่างไร เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ แต่เขาพูดว่า มันมีความสอดคล้องกันกับหลายการศึกษาซึ่งแนะว่า มลพิษทางอากาศนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการเมตาบอลิซึ่ม ซึ่งใช้ในการจัดการอาหารภายในร่างกายสำหรับการสร้างพลังงาน

อากาศที่มีมลพิษนั้นประกอบไปด้วย อนุภาคของเถ้า ฝุ่นและสารเคมีอื่น ๆ ในบางครั้ง อนุภาคเหล่านี้มีมากมายจนทำให้เกิดหมอกหนาทึบที่ทำให้การมองเห็นนั้นลดลงได้

การศึกษาก่อนหน้าในกลุ่มเด็กอายุ 18 ปีที่ Southern California พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการจราจรที่ติดขัดกับปริมาณ BMI ที่เพิ่มขึ้นสูง ในกลุ่มพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดมีแนวโน้มที่จะมีอนุภาคขนาดเล็กเจือปนในอากาศปริมาณสูงเช่นกัน การศึกษาอีกอันหนึ่งค้นพบว่า เมื่อหนูที่กำลังตั้งครรภ์ได้สัมผัสกับควันเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ลูกของมันจะมีน้ำหนักมากผิดปกติ และมีอาการอักเสบในบริเวณสมองด้วย

ในการศึกษาใหม่ นักวิจัยได้ทำการทดสอบว่า มลพิษในอากาศของเมืองปักกิ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของหนูทดลองที่ตั้งครรภ์อย่างไร

Jim Zhang เป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ Duke University ใน Durham เขาและทีมวิจัยของเขาได้นำหนูทดลองไปไว้ในกล่องสองกล่องในที่ร่มของเมืองปักกิ่ง พวกเขาทำการปล่อยมลพิษทางอากาศของเมืองปักกิ่งเข้าไปโดยตรงในกล่องใบหนึ่ง ส่วนท่ออากาศของอีกหนึ่งกล่องนั้นจะมีตัวกรองทำหน้าที่ในการกรองอากาศอยู่ ตัวกรองจะทำการกำจัดอนุภาคขนาดใหญ่จากอากาศและประมาณ 2 ใน 3 ของอนุภาคขนาดเล็ก สิ่งนี้จะมีลักษณะคล้ายกับอากาศที่คนทั่วไปสูดหายใจในชนบทของประเทศสหรัฐอเมริกา

หนูทดลองทั้งหมดจะกินอาหารเหมือนกันทั้งชนิดและปริมาณ แต่หลังจากนั้น 19 วัน หนูทดลองที่ตั้งครรภ์ซึ่งหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่าหนูทดลองที่หายใจอากาศที่ได้รับการกรอง พวกมันยังมีระดับของคลอเรสเตอรอลที่สูงอีกด้วยในกระแสเลือดซึ่งมากกว่ากลุ่มหนูทดลองที่หายใจอากาศที่ได้รับการกรอง

กลุ่มที่หายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปมีระดับของอาการอักเสบสูง ซึ่งเป็นสัญญาณของเนื้อเยื่อที่ได้รับการทำลาย หนูในกลุ่มนี้ยังมีการต่อต้านสารอินซูลินสูงด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่าร่างกายของพวกมันไม่ตอบสนองกับสารอินซูลิน ฮอร์โมนที่ช่วยในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงาน การต่อต้านอินซูลินสามารถทำให้เกิดโรคเบาหวานได้

เมื่อนำผลมารวมกัน อาการนี้ชี้ให้เห็นว่าหนูทดลองมีการพัฒนาการเป็นโรค metabolic syndrome ซึ่งทำให้พวกมันมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวาน

ในระหว่างการทดลอง หนูที่ตั้งครรภ์จะทำการคลอดลูก ลูกของพวกมันจะอยู่ในกล่องเดียวกันกับที่แม่อยู่ และหนูวัยเด็กที่ได้รับอากาศที่มีมลพิษจะมีน้ำหนักมากกว่าหนูที่เกิดมาจากแม่ที่อาศัยอยู่ในอากาศที่สะอาดกว่า เช่นเดียวกันกับแม่ของมัน ลูกหนูที่เกิดมาจากการหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปจะมีอาการอักเสบและการต่อต้านสารอินซูลินด้วย

Zhang และ Wold กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับระดับมลพิษในอากาศสามารถที่จะช่วยให้คนเราจัดการปัญหาความเสี่ยงทางด้านสุขภาพได้ ในวันที่ระดับของมลพิษทางอากาศนั้นสูงมาก พวกเขาแนะนำว่าให้อยู่ในพื้นที่ในร่มถ้าเป็นไปได้ หรืออย่างน้อยให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก ๆ ในที่แจ้ง

ที่มา: https://student.societyforscience.org/article/breathing-very-dirty-air-may-boost-obesity-risk

Original Journal Source: Y. Wei et al. Chronic exposure to air pollution particles increases the risk of obesity and metabolic syndrome: Findings from a natural experiment in Beijing. FASEB Journal (Published by the Federation of American Societies for Experimental Biology). Posted early online February 18, 2016. doi: 10.1096/fj.201500142.