ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ สหรัฐอเมริกา หรือโนอา เผยว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งบนบกและในน้ำสูงกว่าศตวรรษที่ 20 ประมาณ 0.81 องศาเซลเซียส และสภาพอากาศในเดือนกรกฎาคมที่ปกติก็ร้อนสุดในรอบปี แต่ปี 2015 นี้ร้อนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยทั่วโลก 16.61 องศาเซลเซียส ทำลายสถิติของปี 1998 อยู่ 0.08 องศาเซลเซียส

สำหรับอุณหภูมิที่ผืนดิน อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่ 20 อยู่ 0.96 องศาเซลเซียส นับเป็นเดือนกรกฎาคมที่อุณหภูมิสูงสุดเป็นอันดับ 6 จากข้อมูลระหว่างปี 1880 ถึง 2015

ส่วนอุณหภูมิที่ผิวน้ำในเดือนกำกฎาคมนั้นสูงกว่าศตวรรษที่ 20 อยู่ 0.75 องศาเซลเซียส จัดเป็นเดือนที่อุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกมาในปี 1880 ถึง 2015 ทำลายสถิติของปี 2014 ไป 0.07 องศาเซลเซียส ความร้อนที่สูงขึ้นทั่วโลกนี้มาจากการอุ่นตัวขึ้นของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย

ส่วนน้ำแข็งที่มหาสมุทรอาร์กติกนั้นมีพื้นที่น้อยลงกว่าสถิติเฉลี่ยระหว่างปี 1981-2010 อยู่ 350,000 ตารางไมล์ หรือลดลง 9.5 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกรกฎาคมก็มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับ 8 จากช่วงที่บันทึกมาในปี 1979 ถึงปี 2009 โดยศูนย์หิมะและน้ำแข็งแห่งชาติ ที่ใช้ข้อมูลจากองค์การโนอาและองค์การนาซ่า

ส่วนมหาสมุทรแอนตาร์กติกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมีพื้นที่มากกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 1981 ถึง 2010 อยู่ 240,000 ตารางไมล์ คิดเป็น 3.8 เปอร์เซ็นต์ หรือใหญ่ที่สดเป็นอันดับ 4 นับตั้งแต่มีการบันทึกมา แต่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อปี 2014 อยู่ 140,000 ตารางไมล์

สรุปสถิติสำคัญ

อุณหภูมิทั่วโลกทั้งบนบกและผิวน้ำสูงกว่าศตวรรษที่ 20 อยู่ 8.5 องศาเซลเซียส และสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของสถิติระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมในปี 1880-2015 ทำลายสถิติของปี 2010 ไป 0.09 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิทั่วโลกบนบกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่ 20 อยู่ 1.34 องศาเซลเซียส นับเป็นค่าที่สูงที่สุดจากข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมในปี 1880-2015 สูงกว่าสถิติของปี 2007 อยู่ 0.15 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิทั่วโลกเหนือผิวน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่ 20 อยู่ 0.67 องศาเซลเซียส นับเป็นค่าที่สูงที่สุดจากข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมในปี 1880-2015 สูงกว่าสถิติของปี 2007 อยู่ 0.11 องศาเซลเซียส โดยมหาสมุทรใหญ่ๆนั้นมีข้อมูลคล้ายๆกัน

อ้างอิง: National Oceanic and Atmospheric Administration. (2015, August 20). July 2015 was warmest month ever recorded for the globe. ScienceDaily. Retrieved August 23, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820152817.htm

ข้อมูลจาก: http://www.ncdc.noaa.gov/