บทความแนะนำ

บทความบทความการศึกษา-เรียนต่อ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ส่งเสริมนโยบายการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กร

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ส่งเสริมนโยบายการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กร

ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์การศึกษากว้างไกล ในหน้า Facebook ของสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทันยุคทันสมัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3485 views August 13, 2014

อ่านทั้งหมด

มาทำความรู้จักกับ สาขาวิชาเภสัชวินิจฉัย

บางคนอาจจะไม่คุ้นหูกับชื่อ สาขาวิชาเภสัชวินิจฉัย หรือเรียกกันว่า เภสัชเวท (Pharmacognosy) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สอนและวิจัยเกี่ยวกับพืชและสมุนไพรตลอดจนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นยารักษาโรค

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

15133 views July 31, 2014

อ่านทั้งหมด

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือโลก ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

5634 views July 01, 2014

อ่านทั้งหมด

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช้สะเต็มศึกษา ค้นหาคำตอบ  เหตุใดใบหูกวางผลิตาเร็วขึ้น ?

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช้สะเต็มศึกษา ค้นหาคำตอบ เหตุใดใบหูกวางผลิตาเร็วขึ้น ?

ต้นหูกวางในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เคยผลิตาใบในปลายเดือนมกราคม มีการผลิตาเร็วขึ้นในเดือนธันวาคม นายสิริภูมิ บุญนำมา นางสาวณัฏฐภรณ์ ศรีทิพยวรรณ นางสาววิณัฏชรินทร์ เกตุพันธ์ ชั้น ม.4 และ ม.

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3412 views June 24, 2014

อ่านทั้งหมด

พิชิต GAT สไตล์อาจารย์อู๋

ข้อสอบ GAT นั้นไม่ได้ยากเลยครับมิตรรักทุกท่าน โดยเฉพาะ GAT ตอนที่หนึ่ง หรือเรียกว่า GATเชื่อมโยงนั้น ขอบอกว่า ลองถ้าเราจับทางได้หรือเรา “รู้ทัน” ข้อสอบ โอกาสได้เต็มนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันก่อนอื่นจะฉายภาพรวมให้ฟังก่อนเป็นการเรียกน้ำย่อย

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3522 views June 18, 2014

อ่านทั้งหมด

การศึกษาของประเทศ: วิกฤติที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน

การศึกษาของประเทศ: วิกฤติที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน

ประเด็นที่เป็นวิกฤติของการศึกษาของประเทศในวันนี้คือ เราสร้างเยาวชนให้เป็นนกแก้วนกขุนทอง ใครท่องเก่ง ใครจำได้มาก ใครหาคำตอบได้เร็ว ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนเก่ง คนเหล่านี้ก็สอบเข้าศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

9863 views June 16, 2014

อ่านทั้งหมด

มารู้จักกับสเต็มศึกษา (Stem education)

มารู้จักกับสเต็มศึกษา (Stem education)

“สเต็มศึกษา”(science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) การเรียนรู้ที่บูรณาการ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับขั้นการศึกษาพื้นฐาน

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

76236 views June 23, 2014

อ่านทั้งหมด

โฮมสคูลทางเลือกใหม่ในสังคมไทย

โฮมสคูลทางเลือกใหม่ในสังคมไทย

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรเอง

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

50994 views June 10, 2014

อ่านทั้งหมด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ " ประโยคนี้คงไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เมื่อเหล่านักศึกษาเฟรชชีปี 1 ได้เข้าร่วม "พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

9421 views June 08, 2014

อ่านทั้งหมด

แนวการศึกษาทางเลือกแบบ Waldorf กับคุณวรณัน โทณะวณิก หรือแม่ตา จาก MAMATA_nurturing nature in your child group

แนวการศึกษาทางเลือกแบบ Waldorf กับคุณวรณัน โทณะวณิก หรือแม่ตา จาก MAMATA_nurturing nature in your child group

ปัจจุบันสังคมกำลังพูดถึงนวัตกรรมทางการศึกษากันอย่างมากมาย นั่นหมายถึงสิ่งใหม่ๆทางการศึกษาที่ยังไม่เคยทำมาก่อน เพื่อยกระดับการศึกษาของไทยนั้นก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป อย่างที่เคยได้มีบทความสัมภาษณ์ศ.ดร.วิจิตร

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

16424 views June 09, 2014

อ่านทั้งหมด

-->