บทความแนะนำ

บทความบทความสังคม-กฎหมาย

สนทนาปัญหาบ้านเมือง

สนทนาปัญหาบ้านเมือง

วัดล้ออายุวันเกิด 84 ถาม: แต่แพทย์ก็ยังถวายการรักษาอย่างปกติเป็นประจำครับผม ท่านเจ้าคุณอาจารย์: หมอช่วยดูแลอยู่เป็นประจำ ถาม: มีญาติโยมปรารภมาว่า เมื่อตอนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ทำงานวัดล้ออายุวันเกิด

บทความสังคม-กฎหมาย

1485 views September 05, 2007

อ่านทั้งหมด

ชีวิตคืออะไร

ชีวิตคืออะไร

การคบหาสมาคมคืออะไรเมื่อพูดถึงเรื่องการคบหาสมาคมคืออะไร ก็เป็นการพูดให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องกระทำอย่างที่จะเว้นเสียไม่ได้ ไม่ได้เพียงว่าติดต่อกันเพื่อประโยชน์ของตนและเมื่อพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอาจจะตั้งอยู่ในหัวใจของคนเรา

บทความสังคม-กฎหมาย

2272 views September 05, 2007

อ่านทั้งหมด

ฆรามสิธรรม-ฆราวาสธรรม

ฆรามสิธรรม-ฆราวาสธรรม

ฆราวาสสำหรับฆราวาสชนิดนั้น แต่อาตมาไม่เห็นด้วย เรื่องนั้นยังจะผิดด้วยการที่คิดตามอย่างนั้นมันจะผิดด้วย โดยเฉพาะบาลีนี้ไม่ได้ว่า ฆราวาสว่า ครเมชิโน คำบาลีอาจจะสอนว่า ยเสเต จตุโร ธรรมมา สัพธส ครเณชิโน ครเมชิโน

บทความสังคม-กฎหมาย

2691 views September 05, 2007

อ่านทั้งหมด

ป่าอยู่ได้    ชุมชนก็อยู่ได้

ป่าอยู่ได้ ชุมชนก็อยู่ได้

“ค้างคาวกิตติ“ปูราชินี” ปูน้ำจืด ประเภทปูป่า ได้รับการตั้งชื่อเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ “ปูราชินี” มี 3 สี แดง ขาว น้ำเงิน

บทความสังคม-กฎหมาย

2164 views August 31, 2007

อ่านทั้งหมด

เลือกทำในสิ่งที่ชอบและใช่ จากความรักสู่การปฏิบัติ CSR แก่นแท้อยู่ที่ภายใน

เลือกทำในสิ่งที่ชอบและใช่ จากความรักสู่การปฏิบัติ CSR แก่นแท้อยู่ที่ภายใน

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์กรกับการทำ CSR“รู้จักนักคิด” ฉบับนี้ได้รับเกียติจาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท

บทความสังคม-กฎหมาย

1737 views August 29, 2007

อ่านทั้งหมด

กำเนิดเครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน

กำเนิดเครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน

แรงพลักดันจากชุมชน...มุ่งสู่เมืองเพราะทัศนคติแบบวัตถุนิยมมีกำลังเข้มแข็งขึ้นในสังคมทำให้ความพยายามในการดิ้นรนแสงหาปัจจัยเพื่อสนองตอบต่อความอยากได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี ประกอบกับความคิดและค่านิยมของผู้เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่ต่างคิดว่าการทำงานในเมืองนั้นสบายมากกว่าและมีรายได้ดีกว่าการทำไร่ทำนาในหมู่บ้านหลายเท่า

บทความสังคม-กฎหมาย

1634 views August 29, 2007

อ่านทั้งหมด

ผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ต่อผังวัด ที่ฝั่งโขงในปัจจุบัน (ตอนจบ)

ผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ต่อผังวัด ที่ฝั่งโขงในปัจจุบัน (ตอนจบ)

ผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ต่อผังวัดอรรคพล สาตุ้ม หมายเหตุ : บทความนี้เป็นตอนที่ 4 ของบทความชุด ‘การเปลี่ยนแปลงพรมแดนความรู้ : คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรมและระบบนิเวศของวัด’ ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติม

บทความสังคม-กฎหมาย

1651 views August 08, 2007

อ่านทั้งหมด

พรมแดนความรู้ สะท้อนคติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรมระบบนิเวศของวัดพระแก้วและวัดหาดไคร้ที่ฝั่งโขง (3)

พรมแดนความรู้ สะท้อนคติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรมระบบนิเวศของวัดพระแก้วและวัดหาดไคร้ที่ฝั่งโขง (3)

ภูมิสถาปัตยกรรมระบบนิเวศของวัดในชุมชนชายแดนสองฝั่งโขงอรรคพล สาตุ้ม หมายเหตุ : บทความนี้เป็นตอนที่ 3 ของบทความชุด ‘การเปลี่ยนแปลงพรมแดนความรู้ : คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรมและระบบนิเวศของวัด’ ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติม

บทความสังคม-กฎหมาย

1844 views August 08, 2007

อ่านทั้งหมด

ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรต่อแม่น้ำโขง และการช่วงชิงอาณานิคมของตะวันตกกับสยาม

ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรต่อแม่น้ำโขง และการช่วงชิงอาณานิคมของตะวันตกกับสยาม

การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของสองชุมชนและภายใต้อาณาจักรอรรคพล สาตุ้ม หมายเหตุ : บทความนี้เป็นตอนที่ 2 ของบทความชุด “การเปลี่ยนแปลงพรมแดนความรู้ : คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรมและระบบนิเวศของวัด”

บทความสังคม-กฎหมาย

4697 views August 08, 2007

อ่านทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงพรมแดนความรู้ : คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรม ของวัดสองฝั่งโขง

การเปลี่ยนแปลงพรมแดนความรู้ : คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรม ของวัดสองฝั่งโขง

คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรม ของวัดสองฝั่งโขงอรรคพล สาตุ้ม หมายเหตุ : บทความนี้เป็นตอนที่ 1 ของบทความชุด “การเปลี่ยนแปลงพรมแดนความรู้ : คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรมและระบบนิเวศของวัด” ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติม

บทความสังคม-กฎหมาย

3315 views August 08, 2007

อ่านทั้งหมด

-->