บทความแนะนำ

บทความบทความสังคม-กฎหมาย

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ วรสาร ทางการศึกษาสำหรับอนาคต

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ วรสาร ทางการศึกษาสำหรับอนาคต

สวัสดีครับท่านแฟนๆ หรือ ท่านผู้หลงเข้ามาอ่านทุกท่าน สวัสดีครับท่านแฟนๆ หรือ ท่านผู้หลงเข้ามาอ่านทุกท่าน เชิญนั่งลงจิบน้ำชากาแฟ ให้สบายใจก่อน แล้วค่อยไปคร่ำเคร่งอ่านวารสารของเราครับ... หนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว

บทความสังคม-กฎหมาย

1101 views July 23, 2004

อ่านทั้งหมด

สวัสดีครับเพื่อนๆ, น้องๆ, และ ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

สวัสดีครับเพื่อนๆ, น้องๆ, และ ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

สวัสดีครับเพื่อนๆ, น้องๆ, และ ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านสวัสดีครับเพื่อนๆ, น้องๆ, และ ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขณะนี้ทางห้าง...? เอ้ย..ไม่ใช่ ทีมงานวิชาการ.คอม มีความยินดีที่จะเสนอ วารสารวิขาการรายเดือน

บทความสังคม-กฎหมาย

1139 views July 23, 2004

อ่านทั้งหมด

เยี่ยมชมห้องแล็ปวิเคราะห์ DNA

เยี่ยมชมห้องแล็ปวิเคราะห์ DNA

เยี่ยมห้องแล็ป และ ทำความรู้จักกับ DNA วิชาการดอทคอมได้ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีววิทยาด้าน Molecular Biology ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อชมการสาธิตกระบวนการแยกสารพันธุกรรม

บทความสังคม-กฎหมาย

2471 views June 28, 2004

อ่านทั้งหมด

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา โบราณคดี (archaeology) หมายถึงการวินิจฉัยและการวิเคราะห์สรรพสิ่งต่างๆ ที่มีอายุโบราณ คำๆ นี้มีรากศัพท์มาจากคำ arkhaiologia ในภาษากรีกซึ่งแปลว่า การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ

บทความสังคม-กฎหมาย

1904 views March 09, 2004

อ่านทั้งหมด

ทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาล

ความหมายของทุนรัฐบาล และ ทุนเล่าเรียนหลวง คือทุน ที่จัดสรร จากเงิน งบประมาณ แผ่นดิน ซึ่งถือเป็นการลงทุนของทางราชการ เพื่อให้แก่บุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ เหมาะสม สอบผ่าน ตามเกณฑ์

บทความสังคม-กฎหมาย

4005 views July 10, 2002

อ่านทั้งหมด

การเกิดอุปราคา

การเกิดอุปราคา อุปราคา หรือ Eclipse ในระบบที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์-โลก-ดวงจันทร์นั้น เกิดขึ้นเมื่อโลกหรือดวงจันทร์ บังเงาตะวันจากกันและกัน ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงจันทร์มากถึง 400 เท่า แต่ด้วยความบังเอิญดวงอาทิตย์ก็อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ประมาณ

บทความสังคม-กฎหมาย

13134 views May 04, 2002

อ่านทั้งหมด

Dark energy

Dark energy

ด้านมืดของพลังดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ ภาควิชาฟิสิกส์์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเขียนประจำ วิชาการ.คอม When one tugs at a single thing in the nature,he finds it hitched

บทความสังคม-กฎหมาย

3882 views January 07, 2008

อ่านทั้งหมด

ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี

ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี

โดย ประอร ศิลาพันธุ์ ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี รศ. ดร. ผาสุข อินทราวุธ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แม้ว่า "ทวารวดี" จะเป็นคำที่ผู้สนใจโบราณคดีและประวัติศาสตร์คุ้นเคยมาเป็นเวลานาน

บทความสังคม-กฎหมาย

2134 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

กรณีศึกษาประวัติและผลงานของ นายพิน อินฟ้าแสง

กรณีศึกษาประวัติและผลงานของ นายพิน อินฟ้าแสง

โดย นายดำรงค์พันธ์ อินฟ้าแสง สาขาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2542 ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อุศุภรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ล้อม

บทความสังคม-กฎหมาย

1728 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

มุมมองและท่าทีที่ควรปฏิบัติ ต่อโครงกระดูกในฐานะมนุษย์

มุมมองและท่าทีที่ควรปฏิบัติ ต่อโครงกระดูกในฐานะมนุษย์

โดย นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ ราวกลางเดือนมิถุนายนมีบทความหนึ่ง (ซึ่งเป็นบทความแรกจากผู้อ่าน) ถูกส่งมาจาก "มิตรอาวุโส" ที่ไม่ประสงค์ออกนาม และอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเรานี่เอง ก่อนอื่นคงจะต้องขอขอบพระคุณสำหรับมุมมองใหม่ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นมุมมองจาก

บทความสังคม-กฎหมาย

1192 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

-->