เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต  ชื่อเล่น  ผักหวาน ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา  เจ้าของเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ป.3  และเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3  จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

 

                 นอกจากนั้น ณิชวดียังเคยได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556  รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ ประจำปี 2555 และ 2556  คะแนน Pre-gifted&EP 2556 ประเภทคะแนนรวมชั้น ป. 3 ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ  คะแนน Pre-ประถมวิชาคณิตศาสตร์ และคะแนนรวมชั้น ป. 3 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 

                 ณิชวดี บอกว่า ตนเองนั้นชอบเรียนทุกวิชา เพราะแต่ละวิชาให้ความรู้แตกต่างกัน  ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะตอนที่มีการทดลอง เพราะสนุก และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ส่วนเคล็ดลับการเรียนนั้น ก็คือ ตั้งใจฟังเนื้อหาในห้องเรียน ไม่คุยกันขณะครูสอน จดบันทึกเนื้อหาที่สำคัญ  ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ มีการฝึกฝนทักษะและโจทย์ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ  วิชาวิทยาศาสตร์ มุ่งเรียนด้วยความเข้าใจ ทำให้ไม่ต้องท่องจำมาก สรุปเนื้อหาที่สำคัญเป็นบท หรือทำ Mind Map

 

                 ในส่วนของครอบครัว  ได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทำให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน คุณพ่อและคุณแม่ช่วยทบทวนบทเรียนและสอนเสริมให้  สนับสนุนงบประมาณให้เรียนเสริมนอกห้องเรียนเท่าที่จำเป็น ส่งเสริมให้ฝึกสมาธิทุกเช้า เพื่อให้มีสมาธิในการเรียน และเพื่อพัฒนา IQ และ EQ ในระยะยาว  ส่วนคุณครูที่โรงเรียนก็จะช่วยติวให้เวลาที่ไปสอบแข่งขัน

ณิชวดีแบ่งเวลาเรียนโดยจัดเป็นตาราง เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น  นอกจากนั้นยังช่วยงานบ้านคุณแม่ เช่น เช็ดโต๊ะ ล้างจาน กวาดบ้าน ดูแลสุนัข ตากผ้า  ก่อนหน้าที่เคยติวให้กับเพื่อนสนิทจนเพื่อนทำคะแนนสอบได้ดีจนครูชม  หลังจากนั้นเพื่อน ๆ ในห้องมาขอให้ติวให้ช่วงสอบ รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น

 

                 “บุคคลที่หนูประทับใจก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถทุกด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และทรงนำความรู้ไปให้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน”  สำหรับเป้าหมายในอนาคตของสาวน้อยคนเก่งคนนี้ ก็คือ อยากเป็นสถาปนิก เพราะชอบการออกแบบบ้าน อาคารต่าง ๆ ชอบการวาดรูปและใช้จินตนาการ

 

                 นางโชติแสง  กาญจนโฆษิต คุณแม่ของณิชวดี กล่าวว่า  “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของ สสวท. เป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากช่วยกระตุ้นให้เด็กมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน และยังส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กรุ่นใหม่ อันจะเป็นความหวังของสังคมในอนาคตว่าจะมีบุคคลผู้นำพาประเทศชาติด้วยความรู้และคุณธรรม” 

 

                 น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ  ติดตามการสมัครเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.  ประจำปีการศึกษา 2557  ได้ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th    โดยจะเปิดรับสมัครช่วงวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2557  นี้