กิจกรรม STEM

​สะเต็มศึกษาสัญจร ค่าย 3D Printing – สามมิติแห่งจินตนาการ

​สะเต็มศึกษาสัญจร ค่าย 3D Printing – สามมิติแห่งจินตนาการ

จากข่าวเทคโนโลยีในปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติจะค่อนข้างมาแรง ด้วยประโยชน์จากชิ้นงานที่ช่วยแก้ปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงด้านการแพทย์ นับว่าเป็นเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่น่าจับตามองไม่น้อย ด้วยเว็บไซต์วิชาการดอทคอมเล็งเห็นว่า

กิจกรรม STEM

3799 views January 21, 2016

อ่านทั้งหมด

สะเต็มศึกษาสัญจร ค่าย DIY Microscope – ศึกษาเซลล์ผ่านสมาร์ทโฟน

สะเต็มศึกษาสัญจร ค่าย DIY Microscope – ศึกษาเซลล์ผ่านสมาร์ทโฟน

นอกจาก “กิจกรรมสะเต็มศึกษาสัญจร (STEM Road Show) ค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมถึงดวงดาว” เว็บไซต์วิชาการดอทคอมยังมีกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

กิจกรรม STEM

4009 views January 21, 2016

อ่านทั้งหมด

 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยสะเต็มศึกษา

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยสะเต็มศึกษา

จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียน ของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นนักเรียนจะได้ทำกิจกรรม นอกห้องเรียน

กิจกรรม STEM

5488 views December 22, 2015

อ่านทั้งหมด

บรรยากาศกิจกรรม STEM Road Show “ค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมถึงดวงดาว”

จากบทความสะเต็มศึกษาสัญจร ค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมสู่ดวงดาว หลายคนยังสงสัยถึงที่มาที่ไป รูปแบบกิจกรรม รวมไปถึงประโยชน์ของกิจกรรมในครั้งนี้ ลองไปดูกันเลย!!! บุคคลากร หรือหน่วยงานที่สนใจในการจัดกิจกรรมสนุกๆ

กิจกรรม STEM

3861 views September 29, 2015

อ่านทั้งหมด

​สะเต็มศึกษาสัญจร ค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมสู่ดวงดาว

​สะเต็มศึกษาสัญจร ค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมสู่ดวงดาว

สะเต็มศึกษาสัญจร ค่ายOrigami Spectrometer จากอะตอมสู่ดวงดาว การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เป็นการพัฒนาระบบการศึกษา การเรียนรู้เนื้อหาและทักษะโดยการเชื่อมโยงในแต่ละด้านของวิชาทั้งวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรม STEM

36209 views September 24, 2015

อ่านทั้งหมด