จากข่าวเทคโนโลยีในปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติจะค่อนข้างมาแรง ด้วยประโยชน์จากชิ้นงานที่ช่วยแก้ปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงด้านการแพทย์ นับว่าเป็นเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่น่าจับตามองไม่น้อย

ด้วยเว็บไซต์วิชาการดอทคอมเล็งเห็นว่า เด็กรุ่นใหม่ควรมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ จึงเกิดเป็น “กิจกรรมสะเต็มศึกษาสัญจร (STEM Road Show) ค่าย 3D Printing – สามมิติแห่งจินตนาการ” ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อออกแบบอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้าน STEM สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติได้ รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบสามมิติ เพื่อสามารถต่อยอดในการพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนได้

ตัวอย่างคู่มือกิจกรรม


บุคคลากร หรือหน่วยงานที่สนใจในการจัดกิจกรรมสนุกๆ และได้ความรู้แบบนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คุณคมสรรค์ เพชรคอน (ตุ้ย) โทรศัพท์ 08-0615-0990 อีเมล Komson@vcharkarn.com