หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
ด่วน! รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกต่อเนื่อง
ทุน ป.เอก รัฐบาลนิวซีแลนด์ 15 ก.ค. 2554
ทุนต่อเนื่องปริญญาโท-เอกและทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก(ทุนกาญจนาภิเษก)
ทุน ป.เอก SIIT 18 ก.พ. 2554
ทุน ป.เอก (และ ป.โท) ภาคคอม และ IT ของ SIIT ม .ธรรมศาสตร์ เทอม 1/2011 (เริ่ม มิย. 54)
ทุน ป.เอก SIIT 30 เม.ย. 2554
ด่วน! รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนกาญจนาภิเษก)
ทุน ป.เอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติส ... 18 ก.พ. 2554
มหาวิทยาลัยมหิดล -รับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วยทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่น 12) ในสาขาวิชา พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
ทุน ป.เอก Molecular Genetics and G ... 31 มี.ค. 2554
PhD scholarship in IT/Computer Science (Royal Golden Jubilee, RGJ, Thai national only)
ทุน ป.เอก PhD Technology 31 มี.ค. 2554
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มอบทุนแก่ผู้สนใจ ป. โทและ ป.เอก ในต่างประเทศ
ทุน ป.เอก สถาบันพระบรมราชชนก กระทร ... 18 ต.ค. 2553
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทหรือตรี ด่วน! มีทุนการศึกษาหลังปฏิบัติงาน
ทุน ป.เอก ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพท ... 30 ก.ย. 2553
ทุนการศึกษาระดับป. เอก วิศวกรรมชีวการแพทย์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุน ป.เอก มหาวิทยาลัยมหิดล 30 ก.ย. 2553
ทุนปริญญาเอก วิศวฯ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง - นาโนอิเล็กทรอนิกส์
ทุน ป.เอก คปก. 1 มี.ค. 2554
Lincoln University ให้ทุนปริญญาเอก
ทุน ป.เอก Lincoln University นิวซ ... 7 พ.ค. 2553
ทุนวิจัย ป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10
ทุน ป.เอก รัฐบาลนิวซีแลนด์ 15 ก.ค. 2553
รับสมัครนักศึกษาทุน คปก. สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี ม.มหิดล
ทุน ป.เอก คปก. ... 15 มี.ค. 2553
ทุนกาญจนาพิเษก
ทุน ป.เอก กาญจนาพิเษก 10 ก.พ. 2553
IDS-FunMat Scholarships
ทุน ป.เอก เยอร์มัน 20 ก.พ. 2553
Sweden มอบทุนศึกษาต่อ ป.เอก หลายสาขา
ทุน ป.เอก http://www.studyinsweden ... 1 ก.พ. 2553
สวก. เปิดรับโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2553 ทั้งในและต่างประเทศ
ทุน ป.เอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการ ... 16 ธ.ค. 2552
สสวท. ให้ทุนศึกษาต่อ ป. เอก ต่างประเทศ
ทุน ป.เอก สสวท. 4 ม.ค. 2553
ทุนปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology) ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุน ป.เอก สกว 31 พ.ค. 2553
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนกาญจนาภิเษก) รุ่นที่ 11
ทุน ป.เอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... 15 ธ.ค. 2552
ทุนการศึกษาปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุน ป.เอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนกา ... 26 ต.ค. 2552
ทุนป.เอก Environmental Engineering ที่ University Of Iceland
ทุน ป.เอก http://phdscholars.blogs ... 30 ก.ย. 2552
ทุนญี่ปุ่น Special Scholarship Program (SSP)
ทุน ป.เอก http://phdscholars.blogs ... 31 มี.ค. 2553
ทุนให้เปล่า ป.เอก วิศวกรรมโยธา
ทุน ป.เอก 31 ธ.ค. 2552
ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ทุน ป.เอก มหาวิทยาลัยมหิดล 30 พ.ย. 2552
ภาควิชา ICT ของ SIIT ให้ทุนเรียน ป โท และ ป เอก สำหรับปี 2553
ทุน ป.เอก SIIT 31 มี.ค. 2553
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในฮ่องกง
ทุน ป.เอก สถาบันการศึกษานานาชาติ ... 1 ก.พ. 552
ทุนกาญจนภิเษก สำหรับศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุน ป.เอก สำนักงานส่งเสริมการวิจัย ... 31 ส.ค. 2552
ทุนฯ PhD Studentship ที่ Edinburgh, UK
ทุน ป.เอก 31 ก.ค. 2552
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทเพิ่มเติม รุ่นที่ 11 สำหรับสาขาทั่วไปและสาขาขาดแคลน
ทุน ป.เอก 30 ก.ย. 2552
ทุนป.เอก สาขา Applied Math at TU Braunschweig
ทุน ป.เอก 30 มิ.ย. 2552
University of Tübingen มอบทุนป.เอก
ทุน ป.เอก 12 มิ.ย. 2552
The Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology invite applications ให้ทุนป.เอก
ทุน ป.เอก 31 พ.ค. 2552
University of Pisa Year 2010ให้ทุนป.เอกหลายสาขา
ทุน ป.เอก 20 ก.ย. 2552
Queen’s University Belfast มอบทุนป.เอก สาขา Signal Processing and Communications
ทุน ป.เอก 25 พ.ค. 2552