เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศจุ ดหมายปลายทางของการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการที่จะได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีและกล้าที่จะคิดต่างจากคนอื่น  มหาวิทยาลัยดัตช์มีการผลิตงานวิจัยและมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นจำนวนมาก แม้จะไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกแต่หลักสูตรการศึกษามีความหลากหลายของโปรแกรมภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก ประเทศเนเธอร์แลนด์มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา เห็นได้จากห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่มีเป็นจำนวนมากและเทคโนโลยีนำสมัย พร้อมกันนั้นค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไป นอกจากนั้นเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการขนส่งที่ดีเยื่ยมและเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่น ๆ ในยุโรปทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างง่ายดาย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทุนการศึกษา และ ค้นหาหลักสูตร ที่  www.nesothailand.org

และอยากให้เข้าร่วมงานนิทรรศการ การศึกษาต่อ Holland วันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ Siam Novotel พบกับ มหาวิทยาลัยอีกมากมาย

ตามข่าวและประกาศทุนใหม่ได้ที่ www.facebook.com/NufficNesoThailand ได้นะคะ Click Like เลย!!!