รับสมัครทุน พวอ.ปริญญาเอก

          โครงการ พวอ. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2559 อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติ ในระบบออนไลน์ http://rriphd.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 58 - วันที่ 18 ธันวาคม 58

ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการ) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้า ร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์ (1 ธันวาคม 58 - วันที่ 18 ธันวาคม 58)

2. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ สกว. กำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารต่างๆ และเสนอชื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าสู่การประเมินในขั้นตอนต่อไปได้

สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาเอก ได้ที่ http://rriphd.trf.or.th