University of Sydney มอบทุนเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์เต็มจำนวน

University of Sydney มอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์  โดยทุนการศึกษานี้จะมีระยะเวลา 3 ปี สูงสุด 3 ปีครึ่ง ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายปีตลอดระยะเวลาที่รับทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
- จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีคะแนนดีมากๆ ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1
- ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่
- ไม่เคยศึกษากับทางมหาวิทยาลัยมาก่อน
- เปิดให้กับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น

สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครได้ที่นี่