ทุนเพชรพระจอมดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจด้านยีนเทคโนโลยี และมีความประสงค์ขอสมัครรับทุนเพชรพระจอมดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Thesis project 1: การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตสารชีวโมเลกุล (ไบโอเอทานอล สารมูลค่าสูงอื่นๆ)

คุณสมบัติ (เพื่อศึกษาต่อ ป.เอก จำนวน 1 ทุน )

  1. 1. จบการศึกษา ป. โท ในสาขาวิทยาศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
  2. 2. มีความสนใจในการทำวิจัยด้านพันธุวิศวกรรม จุลชีววิทยา และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและชอบในการทำงานวิจัย
  3. 3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านยีน ชีววิทยาโมเลกุล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. 4. ทุนการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนและมีงบประมาณเพื่อการเดินทางไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ (http://admission.kmutt.ac.th/)

สนใจสอบถามรายละเอียดและแนบใบรับรองการศึกษา+ผลการศึกษา มาที่ nitnipa.soo@kmutt.ac.th ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557