National University of Singapore มอบทุนด้านสังคมและมนุษยศาสตร์

ทุนการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์
 
 
         National University of Singapore มหาวิทยาลัยติดอันดับท๊อปของโลก มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทำวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้าน สังคมศาสตร์ (Social Sciences) และ มนุษยศาสตร์ (Humanities) ประจำปี 2557 นี้
 
 
        สำหรับทุนการศึกษานี้มีระยะเวลา 1 ปี ต่อสัญญาได้เพิ่มอีก 1 ปี ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนกว่า 1.5 แสนบาท ค่าครองชีพ ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน แต่ทั้งนี้ ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่ปลอดภาษี ต้องจ่ายตามปกติ
 
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 - สามารถผ่านข้อกำหนดขั้นพื่นฐานของทางมหาวิทยาลัยได้
 - สำหรับผู้สมัครที่กำลังเรียน ป.เอก ก็สามารถสมัครได้ โดยต้องมีจดหมายแนะนำจากทางมหาวิทยาลัยตัวเอง
 - มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 
 
 
          สำหรับทุนการศึกษานี้จะประกาศรายชื่อผู้สมัครทางอีเมลล์  โดยจะแจ้งเตือนหลังจากการสมัครไปแล้ว 10 อาทิตย์
 
 
 
          สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได่แบบออนไลน์  โดยจะมีกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่ 
 
http://www.ari.nus.edu.sg/article_view.asp?id=1461
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : www.scholarship.in.th