บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว
18636
เครื่องแกะกระเทียม
20043
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว
22799
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม
6614
การผลิตดินปั้นเทียมโดยใช้เส้นใยจากกระดาษเป็นตัวประสาน
5230
ระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติด้วยแรงดันน้ำ
24466
โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ
8857
เครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด
25268
จาก...หม้อต้มเหล้าคุณปู่ สู่เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
11146
หุ่นยนต์ขนของ
16793
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
12
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12
แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
13494
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องสนุกกับแม่เหล็ก และไฟฟ้า
12
การพัฒนาความสามารถการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์และการเขียนสื่อความ
12
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ชุด คำศัพท์แสนสนุก
12
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง
20888
เกมฮีโร่กู้โลก
7413
แผ่นดินทองของไทย
4400
บุญรอด ช่วยด้วย!!!
5267
การจำลองการเคลื่อนไหวของ ของเหลวด้วย Particle (Fluid Animating with Particle System)
6175
สื่อใจด้วยใบหน้า Know Face Know Heart
4547
โปรแกรมรับ-ส่งข่าวสารข้อมูลการจราจรผ่านมือถือShare Traffic Information On Mobile
4359
ตะลุยจักรวาลกับนาย Space (Space Tour)
4721
ปฐมบทแห่งหายนะ..ภาวะโลกร้อน Global Warming
15132
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม Creature and enviropment
11970
กระเป๋าผ้ารักษ์โลก BAG LOVE EARTH
11027
ป่านิทรา Sleeping Forest
3360
ขยับดุ๊กดิ๊กกับนิทานการ์ตูน Sway Ceaselessly and Legend Cartoon
3536
บทพิสูจน์ประสิทธิภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์Prove efficiency Gasohol oil
9290