ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น

       “คุณผู้ชาย อิฉันชงกาแฟไว้ให้แล้วนะคะ”

       “ขอบใจแม่ปลูก เดี๋ยวยกไปให้บนห้องซ้ายมือด้วยนะ”

       “คุณผู้ชายจะไปทำอะไรที่ห้องนั้นคะ”

       “เหอะน่า...เอาขึ้นไปให้ก็แล้วกัน”

       หนุ่มใหญ่ผิวสองสีรูปร่างสูงโปร่งวัยห้าสิบเจ็ด บอกคนรับใช้เก่าแก่ชื่อแม่บุญปลูก เขารีบก้าวขึ้นบนบันไดบ้านชั้นสองอย่างรวดเร็ว มือล้วงกุญแจที่อยู่ในพวงเดียวกับกุญแจบ้าน ไขกุญแจห้อง ก้าวเข้าไปทรุดนั่ง มือกุมขมับหายใจถี่ๆ

        เขาเงยหน้าสบแววตากับหญิงสาวในรูปบานใหญ่ที่ตั้งอยู่บนหิ้งบูชา ด้านข้างรูปหญิงสาววัยสามสิบหกมีรูปเด็กหญิงวัยสิบขวบยืนยิ้มด้วยดวงตาใสบริสุทธิ์

        ภรรยาและลูกของศุภกาญจน์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมาได้สิบกว่าปี เขากับเธอพบรักและร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยและมาจากครอบครัวยากจนเป็นชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำน่านเหมือนกัน ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งก่อตั้งบริษัทตะวันยอแสง

       สายสุนีย์ ภรรยาเก่าที่เสียชีวิตไปกับลูกน้อยที่ชื่อเดือนดารา เธอมีฝีมือในด้านงานออกแบบแฟชั่นดีมาก ศภกาญจน์เป็นสถาปนิกแต่ลาออกจากงานมาบริหารงานที่บริษัทกับภรรยา

       ขณะนี้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น

       “เข้ามาได้แม่ปลูก”

        แต่คนที่ก้าวเข้ามากลับเป็นจามรี ภรรยาคนปัจจุบันของเขา

        “คุณพี่มาทำอะไรที่ห้องนี้คะ”

         คนพูดมีสีหน้าเง้างอนกระฟัดกระเฟียดในแบบสาวใหญ่

         “ก็ไม่มีอะไร”

         “ไม่มีอะไรได้ยังไง คุณพี่ยังลืมเค้าไม่ได้...”

          เสียงจามรีเหมือนมีอะไรติดอยู่กลางลำคอ

          เงียบ ไม่มีเสียงโต้ตอบใดใด สาวใหญ่หันหลังกลับก้าวเท้าเดินออกไปเสียงดังปึงปัง หนุ่มใหญ่ถอนหายใจเฮือกใหญ่

         ศุภกาญจน์แต่งงานกับจามรีหม้ายสาววัยสามสิบหกเธอมีลูกติดวัยสิบขวบชื่อมลวิภา ชายหนุ่มเห็นใจในความลำบากของเธอ ไม่คิดว่าความโลภจะเป็นกิเลสครอบงำให้เธอกลายเป็นคนติดการพนัน ทำให้เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทร่อยหรอลงไป

       “เฮ๊ย...ไอ้กาญจน์ อั๊วจะบอกลื้อให้นะ”

       เสียงนราหนุ่มใหญ่นักธุรกิจ เพื่อนของเขาพูดกรอกหูเขาเมื่อหลายปีก่อน

       “ถ้าขืนลื้อปล่อยให้เมียลื้อมาช่วยคุมเงินในบริษัทอยู่อย่างนี้ รับรอง บริษัทตะวันยอแสงอาจจะกลายเป็นบริษัทตะวันอับแสงอีกในไม่ช้า”

        เพื่อนของเขากลืนน้ำลายแล้วพูดต่ออีก

        “ยังจะลูกสาวที่ชื่อมลวิภาอีก เธอใช้เงินเปลืองขนาดนั้น ออกสังคมหรูหราฟุ่มเฟือยเกินฐานะ แล้วลื้อจะให้เธอมาเป็นบรรณาธิการคนต่อไปน่ะรึ...คิดดูให้ดีนาเพื่อน”

         ความหวังของศุภกาญจน์เริ่มพุ่งตรงไปที่ดาวดาริน เขามอบทุนการศึกษาจากความยากจนของเธอ ให้ค่อยๆ ก้าวจากความยากลำบากอย่างมีคุณค่า เหมือนที่เขาเคยพบกับความยากจนยากลำบากในวัยเด็กที่ผ่านมา

        ดาวดารินจะสานฝันของเขาให้กลายเป็นจริงได้หรือเปล่านะ

      

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา