ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน

       “จริงหรือ น้องรัก”

 

       “จริงซี่”

 

       “งั้นพี่ขึ้นไปหาย่าก่อนนะ”

 

        ดาวดาริน มีสีหน้าตื่นเต้น ดีใจมาก รีบถอดรองเท้า สะพายเป้เดินทาง วิ่งขึ้นไปบนบ้านทันที ปล่อยให้ เด็ดกับดวง ยืนเล่นปาดินน้ำมันไต้ถุนบ้าน กับ เด็กเพื่อนบ้าน มีชื่อว่า ดำ เป็นเพื่อนสนิท กำลังอุ้มน้องตัวเล็ก เข้าสะเอว ในปากของเจ้าตัวเล็กมีจุกหัวนมพลาสติกทรงกลม คาปาก ลักษณะหน้าตาเหมือนกำลังดูดจุกหัวนมอย่างเมามัน แก้มบุ๋มสลับกับแก้มพองออก ขณะที่พี่ชายกำลังปาดินน้ำมัน ยงโย่ ยงหยก กับเพื่อน

 

        เด็กสาว นักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่ง ย่อตัวก้มหน้าลง วางเป้ไว้กับพื้นบ้าน ยังไม่เงยหน้ามองผู้ใด เธอรู้ว่ามี่แม่ลดาที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ แต่ยังไม่มั่นใจที่จะสบสายตากับผู้ใด คิดว่า ตอนนี้ ย่าเห็นเราแล้ว ย่าจะรู้สึกยังไงนะ ย่าผิดหวังหรือเปล่า

 

        “มาแล้วหรือลูก สวัสดี ย่าทองดี กับป้านงเยาว์ซิลูก”

 

       ดาวดาริน คลานเข้าไปใกล้ที่สุด ก้มลงกราบย่าทองดีกับพี่สาวพ่อ จำต้อง แข็งใจ เงยหน้าขึ้นสบสายตากับย่า หญิงชรา วัยเจ็ดสิบหก ผิวสองสี เธอรู้สึก ใบหน้าร้อนผ่าว ย่าจะว่าอย่างไรบ้างนะ ที่ได้พบเห็นหลานสาวที่ตนเองตั้งชื่อให้ เมือครั้งยังแบเบาะ กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าในขณะนี้

 

       หญิงชรา นามว่า ทองดี ผมขาวโพลนด้วยวัยเจ็ดสิบหก ผิวหนังเหี่ยวย่นตกกระไปตามวัย นัยน์พร่าพรายเป็นสีเทา ใส่เสื้อคอกระเช้าลายดอกบัว นุ่งผ้าซิ่นลายดอกพริกไทยตาถี่ๆ สีเหลืองอ่อน เธอละมือจากตะบันหมาก ยกมือทั้งสองจับต้นแขน หลานสาว จ้องตาไม่กระพริบ

 

       “ดาวดาริน ... ดวงตาเจ้าสุกสกาวเหมือนดวงดาว เลยนะหลานย่า”

 

       “ขอบคุณ จ้ะย่า”

 

       เด็กสาวยิ้มใน คำชม ที่ใครๆ ก็รู้ว่า ชมได้ที่ดวงตา แต่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ยังไม่เคยมีใครชม แต่แค่นี้ ก็ทำให้เธอหายตื่นเต้นไปได้เปราะหนึ่ง

 

       “ดาวขอโทษ ที่ไม่ได้ไปเยี่ยมย่าเลยจ้ะ ดาวตั้งใจว่า ดาวเรียนจบเมื่อไหร่ จะไปรับย่ามาดูแลที่นี่จ้ะ”

 

      นางนงเยาว์ พี่สาวพ่อ ยิ้มชื่นชมหลานสาว

 

      “ไม่เป็นไรหรอก แค่ดาวคิดดี ได้อย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กดีแล้ว ถ้าป้ายังอยู่ ก็จะดูแลแม่แกเองนั่นแหละ”

 

      “ขอบใจนะดาว ย่าเองก็ไม่รู้จะอยู่อีกนานซักเท่าไหร่ ก็เริ่มป่วย เจ็บออดๆแอดๆ”

 

       “ย่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะจ๊ะ ย่าต้องอยู่อีกนานจ้ะ”

 

       นางลดา มองลูกสาวอย่างมีรอยยิ้ม แอบภูมิใจในตัวลูกสาวเงียบๆ ที่เลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณธรรม

 

       เด็กสาวโอบกอดย่า บุพการีผู้ให้กำเนิดนายเพิ่มพงษ์บิดาของตน ผู้ล่วงลับไปแล้ว ไออุ่น แห่งความรัก ของคนที่เราเรียกว่าย่า มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ดาวดาริน ซบอยู่บนอกย่าซีกซ้าย ดวงตาอยู่เลยหัวไหล่ย่าทองดี สายตาของเธอบังเอิญมองตรงไปเจอะเจอภาพๆหนึ่ง เป็นดวงตาแฝงความเศร้าละห้อย ฝังอยู่ในใบหน้าอันขาวผ่อง ของเด็กหญิงวัยแรกรุ่นอายุสิบสี่ กำลังยืนมองตรงมาจาก ซอกมุมห้อง

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา