ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน

       ดาวดาริน ในชุดนักเรียนเสื้อขาวกระโปรงสีน้ำเงิน ถือกระเป๋านักเรียน ถุงกล่องข้าวพลาสติก กระดาษอุปกรณ์การเรียนสำหรับจัดบอร์ด หิ้วของพะรุงพะรัง ถอดรองเท้านักเรียน ก้าวเท้าเหยียบหัวเรือ วางข้าวของ โผเข้าสู่อ้อมอกแม่ที่กำลังอ้าแขนรับลูกสาว

 

      เด็กสาวร้องไห้สะอึกสะอื้น ตัวสั่นเทา อยู่ในก้อมกอดของมารดา

 

      “ดาวลูกแม่ เป็นอะไรไปหรือ ใครทำอะไรลูกหรือเปล่า”

 

      หญิงหม้ายกอดลูกสาว พูดเสียงสั่นเครือ

 

      “แม่จ๋า...พวกมัน...”

 

      “พวกมัน...ใครหรือ บอกแม่เถอะลูก”

 

      เด็กสาวหุ่นผอมเกร็ง เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มารดาฟังตั้งแต่ต้นจนจบ เสียงนางลดาถอนหายใจเฮือกใหญ่ ยกมือขึ้นลูบไล้ไปมาบนเส้นผมของลูกสาว

 

      “ไม่เป็นไรก็ดีแล้วละลูก ต่อไปเราก็กลับบ้าน ให้ทันเวลา ก่อนตะวันตกดินนะลูก หรือจะเปลี่ยนไป นั่งรถรับส่งนักเรียนเอาไหม ดาว”

 

      “ไม่ล่ะจ้ะแม่ เราเก็บเงินเอาไว้ดีกว่า ดาวจะระวังตัวให้มากๆ จ๊ะแม่ จะกลับบ้านให้ตรงเวลา หลังโรงเรียนเลิก ดาวจะไม่ชล่าใจอีก หากมีงานอะไรเพิ่มขึ้นมา ดาวก็จะรีบนำกลับมาทำที่บ้านดีกว่าไหมจ๊ะแม่”

 

      “ดีจ้ะลูก”

 

      ดาวดารินแหงนยืดคอ ยาวๆ ชิดริมฝีปาก หอมแก้มแม่ลดา อย่างสดชื่น หญิงหม้าย ยกมือสองข้าง คว้าตัวลูกสาวมากอดแนบอกไว้แน่น เหมือนเกรงว่า ลูกสาวจะหลุดลอยหายไปจากชีวิต

 

      ฝนเริ่มลงเม็ดปรอยๆ สายน้ำกระเพื่อม สะท้อนแสงจันทร์ในเม็ดฝน แม่ลดาเตรียมกู้เบ็ด กู้ตะคัด ที่ดักปลาไว้ ดาวดารินหยิบสวิงขนาดกลาง ตักลงไปในกระชังปลา คัดเลือกปลาที่โตพอจะนำไป จำหน่ายได้ เป็นปลานิลหนึ่งตัว กับปลาสลิดสองตัว

 

      แม่ลดากู้เบ็ดออก มือจับปลายเบ็ดปลดปลาออก ได้ปลาตัวโตหนึ่งตัว หยิบปลาใส่กะบุงที่วางอยู่บนเรือ ในขณะที่ลูกตัวเล็กๆ ของเธอยังคงนอนหลับสนิท อยู่บนตัก

 

      นางลดาขยับตัว จับยกส่วนหัวของลูกๆ วางนอนลงบนเรือ แล้วลุกขึ้นยืนกู้ตะคัด จับยกขึ้นมา ได้ปลาอีกสามตัว ดิ้นกระแด่วกระแด่วอยุ่ตรงช่องคะคัต ที่คล้ายกับแห แต่มีช่องตาข่ายกว้างกว่าแห รวบรวมปลาได้เจ็ดตัว จัดใส่ข้อง ใส่กระบุง เตรียมนำไปขาย คงจะพอซื้อข้าวสาร มาหุงกินกันในวันพรุ่งนี้

 

      “แม่จ๊ะ”

 

      “มีอะไรหรือลูก”

 

       ดาวดาริน อดที่จะถามแม่ไม่ได้ ในเรื่องที่ค้างคาใจ

 

      “ทำไมพวกโจรถึงทำงานสุจริตไม่เป็น พูดด้วยก็ไม่รู้เรื่องด้วยล่ะแม่”

 

       “พวกเขา คงเป็นมาแต่กำเนิด หรือเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู หรือไม่เคยถูกปล่อยชีวิต ให้หัดเผชิญโลก เผชิญกับ ความทุกข์ยากลำบาก  จึงไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นคน”

 

       “คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นคนหรือแม่”

 

       เด็กสาวสงสัย

 

       “ใช่จ้ะ คุณค่าของความเป็นคนเราวัดกันที่จิตใจ วัดกันที่ระดับความเมตตา แต่พวกเขาเหล่านั้น วัดคุณค่าของความเป็นคนที่วัตถุ เงินทอง ว่าใครจะมีมากกว่ากัน นั่นแหละลูก”

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา