ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 15 คืนถิ่น

       “ฮัลโหล...”

  

      “สวัสดีครับ...คุณจามรีใช่ไหมครับ”

 

      “ใช่ค่ะ...”

 

      “ที่นี่โรงพยาบาล...นะครับ ขอให้คุณมาพบผู้ป่วยที่ชื่อมลวิภาด้วยครับ”

 

      ดวงตาจามรีลุกโพลง

 

      “ลูก...ลูกชั้นเป็นอะไร”

 

      “ลูกสาวของคุณ...เอ้อ...มีอาการบอบช้ำมากครับ ขอให้มาโรงพยาบาลด่วน แค่นี้นะครับ”

 

      จามรีคว้ากระเป๋ากับกุญแจรถ เรียกนายพันคนขับรถมุ่งตรงไปยังที่หมายทันที

 

      “ใยมล...ใยมลลูกแม่”

 

       เสียงสะอื้นออกจากหัวอกคนเป็นแม่ที่อาศัยอยู่ในร่างของหญิงที่มากด้วยความโลภ

 

       “แม่...แม่...พวกมัน...พวกมัน....”

 

       มลวิภานอนน้ำตาไหลอาบแก้ม เธอถูกวัยรุ่นสี่คนลากตัวออกจากในผับไปรุมโทรมเมื่อตอนสีทุ่ม ในขณะนั้นเธอกำลังดื่มเหล้าเมามายอยู่กับเพื่อนๆ จนคุมสติไม่อยู่ 

 

       เธอขอร้องให้ทางโรงพยาบาลปิดข่าวนี้

 

       “แม่อยู่นี่แล้วลูก ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว”

 

       “มลอยากตาย...มลอยากตาย...”

 

       “ไม่นะลูก ลูกต้องอยู่ เราจะต้องอยู่ด้วยกัน แม่ทำทุกอย่างเพื่อลูก อีกไม่นานทุกอย่างก็จะต้องเป็นของเรา เชื่อแม่เถอะลูก เชื่อแม่นะ...”

 

       จามรีก้มลงกอดลูกสาวตัวสั่น คร่ำครวญเจ็บปวดทั้งหัวใจตนเอง และยังเจ็บปวดแทนหัวใจลูกสาวคนเดียวที่เป็นความหวังในชีวิต เธอพาลูกสาวกลับบ้าน ประคบประหงมจนอาการดีขึ้น

 

       ยามเช้าในกรุงเทพมหานครผู้คนสัญจรไปมา แม่บุญปลูกกลับจากจ่ายตลาด วางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะห้องนั่งเล่นโดยเธอยังมิทันจะได้อ่านสิ่งที่รอคอย

 

       แม่ชีลดาได้รับเกียรติให้เป็นแม่ดีเด่นประจำปีนี้

 

      “แม่ๆๆๆ แม่....”

 

      “อะไรหรือยายมล เสียงเอะอะลั่นบ้าน”

 

      มลวิภาถือหนังสือพิมพ์แผ่กางออก ร้องตะโกนขณะที่จามรีกำลังเดินลงบันไดมาที่ห้องนั่งเล่นบ้านตะวันยอแสง

 

       “แม่ดูนี่สิ มันหมายความว่ายังไง

 

      มลวิภาชี้นิ้วให้ดูข่าวด้านล่างในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์

 

      มีกรอบล้อมรอบรูปแม่ชี ด้านล่างเขียนไว้ว่า “แม่ดีเด่นประจำปีนี้ แม่ชีลดา สาริน มารดาผู้ให้กำเนิดนางสาวดาวดาริน สาริน”

 

      “มันอยู่ไหน...”

 

       “นั่นสิแม่ ไหนว่ามันหายตัวไป”

 

       มลวิภาทำสีหน้ากระเง้ากระงอด จามรีเดินไปรินเบียร์ใส่แก้ว สายตามองข้ามแก้วเบียร์จนฟองเบียร์ล้นแก้ว เธอถือแก้วนั่งลงบนโซฟาช้าๆ จิบเบียร์เย็นสีเหลืองใสเป็นฟอง ขณะที่ภายในใจเร่าร้อนด้วยฟองแห่งความโกรธ

 

       “สวัสดีครับ”

 

       สองแม่ลูกตกใจลุกขึ้นยืน

 

       “ผมมาจากสถานีตำรวจบางลำพู มีหมายจับคุณจามรี กาญจนนิจ ขอเชิญไปสอบปากคำที่ สน.ด้วยครับ”

 

       คนในเครื่องแบบสีกากีกล่าว พร้อมกับก้าวเดินเข้ามาใส่กุญแจมือจามรีที่กำลังยืนตกตะลึง มลวิภาทำตาโตตกใจจนเป็นลมล้มทั้งยืน แม่บุญปลูกวิ่งเข้ามาประคอง

 

       ที่บริษัทตะวันยอแสง พนักงานต่างทำงานกันต่อไป แต่ละคนไม่ค่อยจะหันหน้ามามองกัน แทบไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงหัวเราะ มีแต่ความเงียบที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

 

        “นี่ใยเพ็ญ เหลือเวลาอีกเพียงอาทิตย์เดียวก็จะครบหกสิบวันแล้วนะ ยังไม่เห็นวี่แววใยดาวเลย”

 

        “นั่นนะสิ”

 

        “ทำไมเวลาพูดต้องหลบสายตาด้วยล่ะ ”

 

        เพ็ญพรสะดุ้งเล็กน้อยกับสายตาชมพู่เพื่อนสนิท ที่จ้องเขม็งมองมา

 

         “ตอนน้ำท่วมไม่รู้ใยดาวจะเป็นไงบ้างนะ เธอเป็น คนบ้านเดียวกันกับใยดาว พอจะรู้ข่าวบ้างมั้ย ไม่เห็นเธอกระตือรือล้นที่จะหางานใหม่เลยนี่”

 

        ชมพู่ทำเสียงหงุดหงิด ชุติมาเดินเปิดประตูก้าวเข้ามา

 

         “เรามีข่าวด่วน”

 

         “อะไรหรือ”

 

         “นายนรินทร์กับนีรยาถูกตำรวจจับตัวไป”

 

         “เรื่องอะไร”

 

         เพ็ญพรกับชมพู่ตะโกนถามพร้อมกัน

 

         “ไม่รู้”

 

         “อ้าว...”

 

         เสียงรองเท้าดังตึ๊กตั๊กๆ กำลังมีคนเดินเข้ามา

 

         “สวัสดีทุกคน...”

 

        วิยะดาเลขาของเจ้าของบริษัทเดินยิ้มเข้ามาเป็นครั้งแรก

 

        “วางไว้ตรงนี้นะ”

 

        ทุกคนมองตามสิ่งของในมือของเลขาที่วางลงบนโต๊ะ ชมพู่หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาดูทันที

 

        “ฮ้า...”

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา