ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 15 คืนถิ่น

       รถตำรวจแล่นมาจอดหน้าบ้านดาวดาริน คนชุดสีกากี ก้าวเข้ามาหน้าประตูบ้าน

 

      “สวัสดีครับ ผมมาจากทนายความที่ชื่อคุณชาลี บริษัทตะวันยอแสงครับ”

 

       พวกเขาแสดงบัตรและหนังสือยืนยันจากทนายความ น้องดินยกมือไหว้

 

       “สวัสดีค่ะ มีธุระอะไรหรือคะ”

 

       หญิงสาวผิวขาวท้วมกล่าวต้อนรับ ใบหน้าเคลือบแคลงสงสัย

 

       “ผมมาขอพบคุณดาวดารินครับ”

 

       น้องดินรีบปั่นจักรยานไปเรียกพี่สาวที่กำลังสอนชาวบ้านเรียนเย็บผ้า อยู่ที่โรงไม้กลางหมู่บ้าน

 

       ตำรวจสอบปากคำดาวดารินอยู่ครู่หนึ่งแล้วจากไป

 

       เย็นย่ำสนธยาเหนือน่าน้ำบางปะกง เหล่านกกาคาบเหยื่อบินกลับรัง

 

       “พี่ดาว พีดาว”

 

        หนุ่มฝาแฝดสองคน หอบสัมภาระกระหืดกระหอบขึ้นมาบนบ้าน ดาวดารินกำลังหยิบช้อนตักแกงส้มที่กำลังเดือดใกล้จะสุกอยู่บนเตา ใส่ปากซด ชิมทีละน้อยๆ เธอชำเลืองสายตามองมา

 

       “อ้าว...เด็ด ดวง ทำไมหอบเสื้อผ้ามาเยอะแยะ ยังไม่ปิดภาคเรียนไม่ใช่เหรอ”

 

       “ยังไม่ปิดหรอกพี่ดาว แต่น้ำกำลังจะเข้าท่วมกรุงเทพอย่างหนัก และอาจจะท่วมมาถึงเมืองแปดริ้วในอีกวันสองวันนี้แหละ”

 

       “ขนาดนั้นเชียวหรือ”

 

       “จริงๆ นะพี่ดาว มีข่าวบอกมาว่า น้ำจะไหลเข้ามาตรงคลองสามวา คืนนี้แหละ”

 

       ดาวดารินไม่รอช้า รีบไปหาผู้ใหญ่วังตรวจสอบข้อมูลไปที่จังหวัด รีบตระเตรียมหน่วยกู้ภัย เด็ดกับดวงนำทีมหน่วยกู้ภัย มีเรือท้องแบนกับเสื้อชูชีพอย่างพร้อมเพรียง

 

      หญิงสาวแจ้งข่าวทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ว่าน้ำจะเข้าท่วมในอีกไม่ช้า แต่แน่ละ ใครจะไปคิดว่าน้ำจะเข้าท่วมบ้านเรือนได้เร็วและมีระดับน้ำสูงขนาดนี้

 

      ผู้ประสบภัยเริ่มไร้ที่อยู่อาศัย วัดกระชังทองถูกใช้เป็นสถานพักพิงผู้ประสบภัย กลุ่มสตรีแม่บ้านมารวมกันที่ลานวัดช่วยกันปรุงอาหาร ผักกระเพรา ผัดผัก ผลิตเป็นข้าวกล่อง จัดของใช้ใส่ถุงยังชีพ หน่วยกู้ภัยนำไปส่งผู้ที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนหลายหลัง มีน้ำท่วมขังเอ่อล้นมากขึ้นๆ

 

      แม่น้ำบางปะกงที่เคยสวยใส กลายเป็นสีน้ำตาลแดงขุ่นข้น ปลาเล็กปลาน้อย ทั้งที่เลี้ยงในกระชัง และปลาในแม่น้ำ ลอยแผ่ตายเกลื่อน

 

       หน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน มีเด็ด ดวง และปราชญ์เปรื่องเดินทางมาสมทบ

 

 

       ยายปานอาศัยอยู่บ้านริมแม่น้ำกับหลานสาวตัวเล็ก มองเห็นกระแสน้ำไหลเชี่ยวผ่านไต้ถุนบ้าน เป็นลมล้มฟาดทั้งยืน หน่วยกู้ภัยมาถึงพอดี รีบนำส่งสถานีอนามัย ยายปานหายใจเหนื่อยหอบอาการร่อแร่ เพราะแกมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวอยู่

 

        ดาวดารินเข้าประจำที่หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ประกาศกระจายเสียงออกอากาศ

 

       “สวัสดีค่ะ ดิฉันดาวดารินค่ะ ในยามนี้ หมู่บ้านของเราเกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรง ดิฉันขอฝากข้อคิดต่างๆไว้ให้พวกเราชาวหมู่บ้านกระชังทอง

        ก่อนอื่นหากใครที่กำลังมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือน มีปัญหาสิ่งใด มีที่อยู่ปลอดภัยหรือเปล่า มีอาหารเพียงพอหรือไม่ เข้าห้องน้ำได้ไหม ขอให้แจ้งมาตามเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใหญ่วัง หรือเบอร์โทรของใครก็ได้ที่จะติดต่อมาถึง ผู้ใหญ่บ้านหรือของดาวดารินนะคะ

 

        หากใครยังไม่มีโทรศัพท์ติดต่อ ก็ขอให้รอหน่วยกู้ภัย จะนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนค่ะ

 

        และขอให้พวกเรามีสติประคองชีวิตไว้ให้ได้ ขอให้คิดว่าความสูญเสียในครั้งนี้ มิใช่เป็นความล้มเหลวในชีวิต เป็นเพียงภัยธรรมชาติที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไป เรายังมีลมหายใจ มีแขนขา มีความสามารถที่จะกู้สถานการณ์ให้กลับคืนมาเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต สร้างความฝันของพวกเราให้ดำเนินต่อไปนะคะ

 

        ขอให้เรายืนหยัด สู้ชีวิต และอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันค่ะ สวัสดีค่ะ”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา