บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)36020
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)93713
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10213
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16869
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76480
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51688
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34864
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57103
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์115179
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41089
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75952
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41383
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ102279
เอกภพเอกภพ24672
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน89056
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49371
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50855
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119682
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10938
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา94304
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50060
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25894
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29071
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8954
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23469
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14462
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23681
พันธะเคมีพันธะเคมี10753
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31177
ตารางธาตุตารางธาตุ24956
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41702
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66622
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน108387
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22509
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17963
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55976
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23065
พลาสติกพลาสติก30754
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29132
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28274
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47550
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน38261
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14983
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม110381
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25296
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19960
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ243611
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63375
โปรตีนโปรตีน52278
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน147330