บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)33620
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)89504
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9881
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16238
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ75774
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51304
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34679
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56809
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์113704
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์40750
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75461
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41168
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ101415
เอกภพเอกภพ24478
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน88050
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48976
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50288
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค118853
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10822
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93718
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49781
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25373
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28600
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8853
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23232
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14283
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22882
พันธะเคมีพันธะเคมี10596
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30846
ตารางธาตุตารางธาตุ24724
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40895
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65973
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107710
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22324
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17671
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55365
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22729
พลาสติกพลาสติก30381
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28779
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27945
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47239
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37644
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14848
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม109488
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25058
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19702
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ241511
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต62772
โปรตีนโปรตีน51850
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน145391