บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38906
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)105488
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10646
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17847
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ78449
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52811
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35739
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์58330
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์120694
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42652
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์78651
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42404
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ105412
เอกภพเอกภพ25273
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน96131
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51802
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา56301
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค130638
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11489
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา98960
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50951
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี29524
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31156
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9238
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24611
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15130
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A26231
พันธะเคมีพันธะเคมี11393
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32463
ตารางธาตุตารางธาตุ25724
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44892
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี70006
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน111451
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23094
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19151
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์57644
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24146
พลาสติกพลาสติก31805
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์30265
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์29289
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48618
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน40609
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15466
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม115020
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26329
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21043
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ259971
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต65678
โปรตีนโปรตีน53841
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน153765