บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)30153
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)83025
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9412
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15585
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ70367
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ48063
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ33064
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์54732
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์102024
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์37975
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์71443
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40036
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ97680
เอกภพเอกภพ24028
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน83114
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์46694
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา46325
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค116293
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10667
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา91238
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49204
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23687
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27451
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8714
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22695
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13816
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A21173
พันธะเคมีพันธะเคมี10182
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29869
ตารางธาตุตารางธาตุ24317
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39738
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี64033
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน105725
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21880
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16797
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์52792
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21455
พลาสติกพลาสติก28844
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์27068
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์26361
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45782
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน35403
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14171
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม104737
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23792
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18585
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ236594
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต60019
โปรตีนโปรตีน50265
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน134850