สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 12,160 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เงินเหรียญชนิดใดไม่มีใช้ในปัจจุบัน

 

เหรียญ 15 สตางค์  

เหรียญ 25 สตางค์  

เหรียญ 50 สตางค์ 

เหรียญ 1 บาท  

2 ) 

ใครใช้เงินอย่างประหยัดและรู้ค่าของเงิน

 

ก้อยชอบซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆ

เก่งอดข้าวเพื่อนำเงินไปซื้อของเล่น 

นกเก็บเงินค่าขนมที่เหลือไว้ฝากธนาคาร 

แมวใช้เงินตามจำนวนที่พ่อให้  

3 ) 

ถ้าไม่รู้จักประมาณการใช้จ่ายจะเกิดผลเสียอย่างไร 

 

ไม่มีคนคบหาด้วย 

ผิดกฎหมายและถูกตำรวจจับ 

เป็นหนี้สินทำให้ชีวิตไม่มีความสุข 

มีเงินใช้ไม่ขาดมือ  

4 ) 

เหตุใดเงินจึงทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกขึ้น

 

เงินช่วยให้เกิดความสะดวก 

เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  

เงินใช้ซื้อสินค้าได้ตามต้องการ 

เงินสามารถใช้ทำอะไรก็ได้ 

5 ) 

การซื้อขายแบบผ่อนส่ง เงินที่ชำระใน ครั้งแรกเรียกว่าอะไร

 

เงินต้น

เงินดาวน์ 

เงินผ่อน  

เงินทุน 

6 ) 

การซื้อสินค้าเงินผ่อนมีผลดีอย่างไร 

 

ได้สินค้าเกรดเอ 

ได้สินค้าราคาถูก 

ได้สินค้าคุณภาพดี 

ได้สินค้ามาใช้ก่อนจ่ายเงิน 

7 ) 

ข้อใดสัมพันธ์กับ ระบบสินเชื่อ

 

แมวไปซื้อกับข้าวที่ตลาด 

บีซื้อก๋วยเตี๋ยวที่โรงเรียน 

เกดวางเงินมัดจำเพื่อซื้อตู้เย็น 

นกซื้อรถจักรยานที่ร้าน 

8 ) 

ธนาคารกลาง มีหน้าที่อย่างไร

 

เป็นตลาดหลักทรัพย์ 

เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ 

ให้เงินกู้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

ให้เงินกู้แก่เกษตรกร 

9 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ 

 

พิมพ์ธนบัตรใช้ในประเทศ 

ให้กู้เงิน 

รับฝากเงิน 

ให้บริการชำระค่าไฟฟ้า 

10 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ สถาบันการเงินเฉพาะอย่าง 

 

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

11 ) 

การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มจากที่ใด  

 

ตนเอง 

ครอบครัว 

ชุมชน  

จังหวัด 

12 ) 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่ออาชีพใดมากที่สุด

 

ชาวประมง 

พ่อค้า  

เกษตรกร  

นักธุรกิจ  

13 ) 

ข้อใดสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย 

ไม่พึ่งพาผู้อื่นเลย 

ไม่กู้หนี้ยืมสินใคร

ไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 

14 ) 

ข้อใดเป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มเพื่อขจัดพ่อค้าคนกลาง

 

มูลนิธิ  

บริษัท  

สหกรณ์  

สมาคม 

15 ) 

การจัดตั้งสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบต้องประกอบด้วยบุคคลจำนวนเท่าใด 

 

ไม่เกิน 10 คน

10 คนขึ้นไป 

20 คนขึ้นไป  

จำนวนเท่าไรก็ได้ 

16 ) 

การจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียน ใครควรเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

ครูใหญ่ 

ครูประจำชั้น 

ครูที่มีหุ้นมาก  

ผู้จัดการสหกรณ์ 

17 ) 

การจ่ายเงินปันผลของสหกรณ์ยึดหลักเกณฑ์ใด

 

จำนวนสมาชิก  

จำนวนหุ้น 

จำนวนผู้ดำเนินการ 

จำนวนผู้ก่อตั้ง 

18 ) 

นักเรียนสามารถเรียนรู้กิจการสหกรณ์ได้อย่างไร

 

จัดตั้งสหกรณ์การเกษตร  

จัดตั้งสหกรณ์บริการ 

จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 

จัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน

19 ) 

สมาชิกสหกรณ์ควรมีคุณธรรมข้อใดในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์

 

ซื่อสัตย์ 

ตรงต่อเวลา 

มีความเมตตา 

ขยันหมั่นเพียร

20 ) 

นักเรียนมีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทใดได้

 

สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์ร้านค้า 

สหกรณ์บริการ