ชีววิทยา entrance บทที่ 20

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความหลากหลายทางชีวภาพ
จำนวน : 103 ข้อ ผู้เข้าชม : 54,427 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตมีความหมายาตรงกับข้อใดมากที่สุด

 

ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบใหม่

 

นักวิทยาศาสตร์ใช้เรียกสิ่งมีชีวิต

นักวิทยาศาสตร์ยอมรับและเข้าใจตรงกัน

เขียนด้วยภาษาอังกฤษและขีดเส้นใต้หรือใช้ตัวพิมพ์เอน

2 ) 

สัตว์กลุ่มใดที่นักวิทยาศาสตร์จำแนกไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด

 

จระเข้ งูดิน เต่าตนุ 

ปลาโลมา ม้าน้ำ ปลาตีน

เพรียงหัวหอม แม่เพรียง ปลิงทะเล 

อุรังอุตัง ค้างคาว ฮิปโปโปเตมัส

3 ) 

ถ้ามีแบคทีเรีย A 3 เซลล์ ซึ่งสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งเซลล์แต่ละครั้งใช้เวลา 30 นาที ในเวลา 6 ชั่วโมง จะมีแบคทีเรีย A อยู่เท่าไร

 

192 เซลล์ 

4,096 เซลล์

12,288 เซลล์ 

43,064,721 เซลล์

4 ) 

สาหร่ายสีแดงในทะเลเจริญเติบโตได้เพราะเหตุใด

 

มีคลอโรฟีลล์บีและซีทำหน้าที่รับแถบแสงสีน้ำเงินและแดงในการสังเคราะห์ด้วยแสง

มีไฟโคอิริทรินรับพลังงานแสงจากแสงแล้งส่งต่อให้คลอโรฟีลล์เอและดีในการสังเคราะห์ด้วยแสง

เพรียงหัวหอม แม่เพรียง ปลิงทะเล

อุรังอุตัง ค้างคาว ฮิปโปโปเตมัส

5 ) 

เพราะเหตุใดตัวเหี้ยในสวนสัตว์เขาดินจึงกินอาหารน้อยกว่าปกติในช่วงฤดูหนาว

 

อัตราการใช้ออกซิเจนต่ำกว่าปกติมาก

 

อัตราการใช้ออกซิเจนสูงกว่าปกติมาก

อัตราการใช้พลังงานน้อยกว่าปกติมาก

อัตราการใช้พลังงานมากกว่าปกติมาก

6 ) 

สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่จัดอยู่ในอาณาจักรพืชแบะเรียงลำดับตามสายวิวัฒนาการ

 

ลิเวอร์เวิร์ท - หญ้าลิเภา - หญ้าถอดปล้อง - สนสองใบ - จามจุรี

เฟิน - หวายทะนอย - จำปี - จอกหูหนู - ปรง

ลิเวอร์เวิร์ท - ไลโคโพเดียม - ชายผ้าสีดา - หมาหมุ่ย - หญ้าลิเภา

มอส - หวายทะนอย - ผักแว่น - สนฉัตร - ผักกระเฉด

7 ) 

“เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำหากินเป็นอิสระอยู่ในทะเล มีลำตัวนิ่ม บางชนิดมีพิษ บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ตัวอ่อนมีหลายระยะ แต่ละระยะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตัวอ่อนบางระยะว่ายน้ำเป็นอิสระ แต่บางระยะเกาะติดอยู่กับที่” สัตว์ที่มีลักษณะดังกล่าวจัดอยู่ในไฟลัมอะไร

 

พอริเฟอรา

 

มอลลัสกา

เอไคโนเดอร์มาตา

ซีเลนเทอราตา

8 ) 

เมื่อท่านไปเที่ยวป่าและได้พบพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีระบบราก ลำต้น และใบ จึงต้องการพิสูจน์ว่าเป็นพืชดอกหรือไม่โดยวิธีการใด

 

นำมาปลูกในที่มีสภาพคล้ายป่า เพื่อรอดูดอก

ตรวจสอบจากสารประกอบและอาหารสะสมในเนื้อเยื่อพืชโดยกระบวนการทางเคมีวิเคราะห์

ดูจากรูปร่างลักษณะของราก ลำต้น และใบ

นำส่วนราก ลำต้น และใบมาตัดเพื่อดูเนื้อเยื่อ ถ้าเป็นพืชดอกควรจะมีเนื้อเยื่อลำเลียง

9 ) 

อวัยวะคู่ใดที่ทำหน้าที่ทางชีววิทยาคล้ายกันมากที่สุด

 

หนวดกุ้งและหนวดปลาหมึก 

 

ขั้วปอดและเทรเคียของแมลง

ถุงอัลวีโอไลและถุงลมของนก  

ผิวหนังอึ่งอ่างและผิวหนังตุ๊กแก

10 ) 

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาทั้ง 5 ชนิด (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) จัดอยู่ในไฟลัมใดตามลำดับ

 

 

โพรโทซัว มิกโซไมโคโฟตา ยูไมโคไฟตา ไซยาโนไฟตา และชิไซไมโคไฟตา

โพรโทซัว ยูไมโคโฟตา มิกโซไมโคไฟตา ไซยาโนไฟตา และชิโซไมโคไฟตา

โพรโทซัว ไซยาโนไฟตา มิกโซไมโคไฟตา ยูไมโคไฟตา และชิโซไมโคไฟตา

โพรโทซัว ยูไมโคโฟตา ไซยาโนไฟตา ชิโซไมโคไฟตา และมิกโซไมโคไฟตา

11 ) 


จากไดอะแกรมข้างบน A, B, C และ D คืออะไร

 

sporophyte, mitosis, gametophyte, meiosis

sporophyte, meiosis, gametophyte, mitosis

gametophyte, mitosis, sporophyte, meiosis

gametophyte, meiosis, sporophyte, mitosis

12 ) 

นักอนุกรมวิธานมีเหตุผลอะไรจึงได้จัดตะไคร่น้ำเอาไว้คนละกลุ่มกับพืชและสาหร่ายขั้นต่ำ

 

เซลล์มีเมือกเหนียวหุ้มคล้ายแบคทีเรีย

เป็นเซลล์ที่มีสาร DNA กระจายอยู่ในไซโทพลาสซึม

เป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียส แต่ไม่มีเมือกหุ้ม

มีรงควัตถุไม่รวมเป็นเม็ดเหมือนสาหร่าย

13 ) 

คุณสมบัติข้อใดที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง host และ parasite

 

เซลล์มีเมือกเหนียวหุ้มคล้ายแบคทีเรีย

เป็นเซลล์ที่มีสาร DNA กระจายอยู่ในไซโทพลาสซึม

เป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียส แต่ไม่มีเมือกหุ้ม

มีรงควัตถุไม่รวมเป็นเม็ดเหมือนสาหร่าย

14 ) 

บรรพบุรุษของตุ่นปากเป็ดน่าจะมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในรูปแบบใดมากที่สุด

 

น่าจะมีวิวัฒนาการจากต้นตระกูลนก เพราะมีไข่เหมือนนกในยุคจูแรสสิก

 

น่าจะมีบรรพบุรุษสัมพันธ์กับสัตว์เลื้อยคลานที่เริ่มแยกออกมาในยุคไตรแอสสิก

มีสายวิวัฒนาการร่วมกันระหว่างนกกับสัตว์เลื้อยคลานในระหว่างยุคไตรแอสสิกกับจูแรสสิก

มีสายวิวัฒนาการเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมโดยตรงตั้งแต่ในยุคเทอร์เชียรี

15 ) 

น้ำตาลสดที่ชาวสวนหาบมาขาย เมื่อเก็บไว้ค้างคืนจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์และมีรสเปรี้ยว กลิ่นและรสดังกล่าว

 

แบคทีเรียและเชื้อรา

ยีสต์และแบคทีเรีย

เชื้อรามากกว่าชนิดหนึ่ง

แบคทีเรียและเชื้อรามากกว่าหนึ่งชนิด

16 ) 

กลุ่มโรคใดที่มีสาเหตุมาจากไวรัสทั้งหมด

 

อีสุกอีไส หัดเยอรมัน ไข้เลือดออก

 

ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โปลิโอ

ไข้สมองอักเสบ คอตีบ คางทูม

ตับอักเสบ เอดส์ บาดทะยัก

17 ) 

ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการควบคุมโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

 

ยาปฏิชีวนะต่อต้านโรคได้ตั้งแต่หนึ่งถึงหลายโรค

อาการแพ้ยาปฏิชีวนะเกิดขึ้นเพราะยาสะสมในร่างกาย

แบคทีเรียต่อต้านยาปฏิชีวนะได้เพราะสามารถขับเมือกออกมาหุ้มเซลล์ได้

การกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆ ทำให้ร่างกายขาดไวตามิน

18 ) 

ในคูระบายน้ำทั่วไปมักจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวคล้ำลอยอยู่เป็นก้อน มีฟองก๊าซเกิดขึ้นเป็นระยะๆ สิ่งมีชีวิตนั้นคืออะไร

 

Oedogonium

 

Urotrix 

Spirogyra 

Oscillatoria

19 ) 

มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์
สื่อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด

 

 

คลื่นเสียงธรรมดา

 

คลื่นเสียงอัลตราซาวด์

 

คลื่นวิทยุ

  

คลื่นโซนาร์  

20 ) 

สัตว์ชนิดใดที่เป็นสัตว์ซึ่งใกล้เคียงกับหอยมือเสือมากที่สุด

 

เพรียงหัวหอม 

 

เพรียงเจาะไม้  

ลิ้นทะเล  

หอยงาช้าง

21 ) 

กำหนดให้ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเป็นดังนี้คือ

1.  เม่นทะเล           2.  แมงกะพรุน        3.  แมงดาทะเล        4.  แมงดานา

5.  ดอกไม้ทะเล      6.  จิงโจ้                7.  เพรียง               8.  แม่เพรียง

9.  กัลปังหา           10.  จิ้งจกน้ำ          11.  ม้าน้ำ               12.  ลิ่นทะเล

สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดทางด้านอนุกรมวิธาน

 

1, 10, 11 

 

2, 5, 9  

6, 7, 8  

3, 4, 12

22 ) 

สิ่งมีชีวิตพวกใดที่จัดเข้าหมวดหมู่ใกล้ชิดกัน แต่มีรูปแบบของการได้มาซึ่งอาหารแตกต่างกันอย่างชัดเจน

 

 

สาหร่ายสีแดง แหนแดง และสาหร่ายหางกระรอก   

ไลเคนส์ ยีสต์ และไวรัส

เพลี้ยแป้ง จักจั่น และยุง       

ค้างคาว ชะนี และลิง

23 ) 

กลุ่มสัตว์พวกใดที่มีการจัดระเบียบโครงสร้างร่างกายที่มีสมมาตร (symmetry) เป็นแบบเดียวกัน

 

ดอกไม้ทะเล, แมงกะพรุน, ดาวเปราะ 

เม่นทะเล, แม่เพรียง, ฟองน้ำ

พลานาเรีย, ไฮดรา, โอบีเลีย  

เพรียงหัวหอม, ปลาหมึก, อะมีบา

24 ) 

ถ้าใช้โครงสร้างของพืชเป็นหลักในการศึกษาวิวัฒนาการ ลำดับสายวิวัฒนาการข้อใดถูกต้อง

 

จอก ------> หญ้าถอดปล้อง    ------>สนปฏิพัทธ์------>ปรง

สาหร่ายสีเขียว------>ผักแว่น------>ตีนตุ๊กแก------>หญ้าคา

สาหร่ายหางกระรอก------>มอส------>เฟิน------>สนฉัตร

ลิเวอร์เวิร์ด------>หวายทะนอย------>เฟิน------>สนสองใบ

25 ) 

พืชกลุ่มใดที่จัดอยู่ในพวกดอกไม้

 

 

สรอยสุกรม สนทะเล หน้าวัว บอน

 

สาหร่ายทางกระรอก ตะไคร้ พลู ข่า

เผือก ว่านนางกวัก ช้องนางคลี หญ้าถอดปล้อง

หญ้าขน สาหร่ายข้าวเหนียว ผักกูด จอก

26 ) 

โรคพยาธิตัวจี๊ดเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใด

 

บริโภคอาหารที่มีไข่ของพยาธิชนิดนี้  

 

ดื่มน้ำที่มีตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ด

บริโภคปูหรือหอยสุกๆดิบๆ

บริโภคกบหรือปลาที่ไม่สุก

27 ) 


ภาพข้างบนนี้เป็นภาพตัดตามขวางของลำต้นหรือส่วนคล้ายลำต้นของพืชต่างๆ อยากทราบว่าพืชในดิวิชั่น Bryophyta มีลักษณะตรงกับข้อใด

 

28 ) 

ในเชิงวิวัฒนาการแตกแขนงของลำต้นตามไดอะแกรมหมายเลขใดที่แสดงว่าพืชมีวิวัฒนาการขั้นสูง (advanced)


 

29 ) 

ก้อยปลาที่ชาวอีสานนิยมบริโภค มีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้พวกใด

 

พยาธิใบไม้ในปอด

พยาธิใบไม้ในเลือด

พยาธิใบไม้ในลำไส้ 

พยาธิใบไม้ในตับ

30 ) 

จากตารางด้านล่างสัตว์กลุ่มใดมีลักษณะทางอนุกรมวิธานใกล้เคียงกันมากที่สุด และน้อยที่สุด


กลุ่มชื่อสัตว์1


2


3


4


5กิ้งก่า          จิ้งเหลน     ลิงลม         กระรอก


จิ้งจกน้ำ     จิงโจ้          ปลาวาฬ     หนูผี


จงอาง        ตะโขง       ตุ๊ดตู่           กระ


ม้าน้ำ         ค้างคาว      งูดิน           แย้


กระแต       แมวน้ำ       เป็ด           อึ่งอ่าง


 

1 และ 5 

 

3 และ 4

2 และ 5

2 และ 3

31 ) 

ลักษณะใดที่สำคัญที่สุดที่จัดอาร์คีออฟเทอริค (Archeopteryx) ว่าเป็นนก

 

มีฟัน ปลายปีกมีนิ้ว

 

ขามีเกล็ด เท้ามีนิ้วและเล็บ

มีปีกใช้บินหรือร่อนได้ 

มีขนเป็นแผง

32 ) 

ข้อใดเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของยุงก้นปล่องชนิดหนึ่งที่มีหลายสายพันธุ์และมีรูกร่างลักษณะคล้ายคลึงกันมาก

 

จำนวนโครโมโซม

รูปร่างและขนาดของโครโมโซม

การเรียงตัวของเบสในโมเลกุล ดี เอ็นเอ

ข้อมูลที่ได้จากผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ต่างๆในห้องทดลอง

33 ) 

ผลผลิตในข้อใดที่เกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์

 

เต้าเจี้ยว ผักกาดดอง วุ้นเส้น 

 

เนยสด เนยแข็ง เต้าหู้ขาว

ขนมปัง ขนมจีน น้ำเต้าหู้  

ยาคูลท์ น้ำปลา น้ำส้มสายชู

34 ) 

สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดทำให้เกิดปัญหาด้านกสิกรรมมากที่สุด

 

แบคทีเรีย 

 

ฟังไจ

มอลลัส

อาร์โทรพอด

35 ) 

ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับกันมาก เนื่องจากรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ โรคนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะผิดปกติของร่างกายตามมามากมาย อาการใดที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรื่องที่กล่าวข้างต้น

 

โรคดีซ่าน

 

มะเร็งในถุงน้ำดี

การดูดซึมอาหารไขมันที่สำไส้เล็กผิดปกติ

มีไขมันไปเกาะตามผนังของหลอดเลือด

36 ) 

sapiens มีความหมายทางอนุกรมวิธานอย่างไร

 

หมายถึงคน 

 

เป็นชื่อเรียกสปีชีส์

เป็นชื่อ sub – species  

ไม่เพียงพอที่จะใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตได้

37 ) 

กลุ่มพืชในข้อใดที่เรียงลำดับจากพืชชั้นสูง พืชชั้นต่ำได้ถูกต้อง

 

ลิเวอร์เวิร์ด จอก หญ้าถอดปล้อง ผักแว่น 

 

แหน จอกหูหนู หญ้าถอดปล้อง ลิเวอร์เวิร์ด

แป๊ะก๊วย ผักแว่น สนสองใบ จอกหูหนู

แป๊ะก๊วย หวายทะนอย แหนแดง หญ้าลิเภา

38 ) 

พยาธิไส้เดือนมีละษณะสำคัญต่างจากไส้เดือนดินอย่างไร

 

ไม่มีระบบเลือด ลำตัวไม่มีปล้อง

มีระบบเลือดแบบเปิด ลำตัวมีปล้อง

มีเพศแยกจากกัน มีระบบเลือดแบบเปิด

เป็นพยาธิในทุกๆกลุ่มของไฟลัมนี้ไม่มีระบบเลือด

39 ) 

สาหร่ายพวกใดที่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงในอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนเซลล์เดียว

 

ไดอะตอม, คลอเรลลา, ซีนีเดสมัส 

 

ซีนีเดสมัส, สไปรูไลนา, คลอเรลลา

ครูโอคอกคัส, คลอเรลลา, สไปรูไลนา

แคลมีโดโมแนส, ไดอะตอม, ซีนีเดมัส

40 ) 

กำหนดให้

A.  เป็นพืชมีลำต้นขนาดเล็กเป็นเหลี่ยมสีเขียว มีไรซอยด์ แตกกิ่งเป็นคู่ มีใบเกล็ด และสร้างอับสปอร์ที่กิ่ง

B.  มีลำต้น ราก และใบเจริญดี ใบอ่อน ม้วนตัวคล้ายนาฬิกา และเป็นใบประกอบ

C.  มีลำต้นขนาดเล็ก เป็นข้อและปล้องมีสีเขียว ภายในลำตัวกลวง ใบมีขนาดเล็กสีน้ำตาลแยกออกรอบๆข้อ สร้างสโตรบิลัสที่ปลายยอด

D.  มีลำต้น ราก และใบเจริญดี เส้นใบขนานกัน ดอกสีขาว และมีกลีบดอก 6 กลีบ

คำตอบข้อใดที่เรียงลำดับชื่อของพืชทั้งสี่ชนิดได้ถูกต้อง

 

ช้องนางคลี่ เฟินก้านดำ หวายทะนอย หญ้าลิเภา

หวายทะนอย ชายผ้าสีดา หญ้าถอดปล้อง กล้วยป่า

หวายทะนอย เฟินใบมะขาม หญ้าถอดปล้อง กล้วยไม้ป่า

ตีนตุ๊กแก หญ้าลิเภา หลายทะนอย หญ้าพง

41 ) 

ข้อใดเรียงลำดับชื่อ Class ของสัตว์ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง


     ต๊ดตู่                              ชาลามานเดอร์                         กั้ง                                       แมงดาทะเล


1.  Mammalia                            Reptilia                                Crustacea                             Arachanida


2.  Aves                                    Amphibia                             Molusca                                Insecta


3.  Amphibia                             Pises                                   Arthropoda                            Crustacea


4.  Reptilia                                Amphibia                             Crustacea                              Arachanida

 

1

2

3

4

42 ) 

ลักษณะใดไม่ใช่คุณสมบัติของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

 

พบทั้งชนิดที่เป็นเซลล์เดี่ยวและหลายเซลล์ต่อกันเป็นสาย

 

มีรงควัตถุทั้งสีเขียวและสีน้ำเงินในคลอโรพลาสต์

บางชนิดสามารถตรึงไนโครเจนจากอากาศได้

บางชนิดมีโปรตีนสูงมาก สามารถใช้เป็นอาหารได้ดี

43 ) 

ข้อใดมีสัตว์ใน Phylum Chordata และ Class Arachnida ตามลำดับ

 

แอมฟิออกซัส แมงป่อง

 

ปลาตีน เหา

ปลาวาฬ ตะขาบ

แม่เพรียง เห็น

44 ) 

ข้อความเกี่ยวกับสาหร่ายในข้อใดไม่ถูกต้อง

 

ลามินาเรีย และพาไดนา ใช้ทำปุ๋ยโพแทสได้ดี

พอร์ไฟรา เป็นสาหร่ายสีแดงที่ใช้เป็นอาหาร

ฟิวคัส เป็นสาหร่ายสีน้ำตาลที่ให้ไอโอดีนสูงและใช้เป็นอาหาร

กราซิลาเรีย นำมาใช้สกัดวุ้น

45 ) 

ลิเวอร์เวิร์ด (ก) และชายผ้าสีดา (ข) แตกต่างกันในข้อใด

 

(ก) มีแกมีโทไฟต์อาศัยอยู่บนสปอร์โรไฟต์   

(ข) มีสปอร์โรไฟต์อาศัยอยู่บนแกมีโทไฟต์

(ก) มีสปอร์โรไฟต์และแกมีโทไฟต์ที่พี่งตนเองได้

(ข) มีสปอร์โรไฟต์และมีแกโทไฟต์ที่พึ่งตนเองได้

46 ) 

ถ้าแผนภาพแสดงการจัดหมวดหมู่พืชแบบไดโคมัสคีย์เป็นดังนี้พืชในกลุ่ม ง และ จ แตกต่างกันอย่างไร

 

มีเมล็ดและไม่มีเมล็ด

 

มีท่อลำเลียงและไม่มีท่อลำเลียง

ระบบรากแก้วและระบบรากฝอย

เส้นใบสนานและเส้นใบร่างแห

47 ) 

สัตว์พวกใดที่มีโนโตคอร์ดตลอดชีวิต

 

ปลาปากกลม และแอมฟิออกซัส 

 

เพรียงหัวหอม และปลากระเบน

ปลาฉลาม ปลาปากกลม และแอมฟิออกซัส 

เพรียงหัวหอม ปลาฉลาม และปลากระเบน

48 ) 

ไฮฟาของราดำทำหน้าที่สำคัญในข้อใด

    ก.  หลั่งเอนไซม์                    ข.  ช่วยสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

    ค.  ดูดซึมอาหาร                    ง.  เป็นแหล่งสะสม glycogen

    จ.  ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

 

ก ข ค

 

ก ค ง 

ข ง จ  

ก ค จ

49 ) 

จากสายวิวัฒนาการของสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชิ้น และมีช่องว่างภายในลำตัว ดังภาพ ก, ข และ ค ควรเป็นสัตว์ในไฟลัมใดตามลำดับ


 

Coelenterata, Nematoda, Arthropoda 

 

Annelida, Arthropoda, Chordata

Porifera, Annelida, Arthropoda

Nematoda, Annelida, Arthropoda

50 ) 

ผลิตภัณฑ์อาหารข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเชื้อรา

 

ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เนยแข็ง 

 

ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว น้ำส้มสายชู

เต้าเจี้ยว เนยแข็ง นมเปรี้ยว  

ข้าวหมาก น้ำส้มสายชู นมเปรี้ยว

51 ) 

ในแถบภูเขาสูงทางแถบภาคเหนือและภาคอีสานตอนเหนือจะพบพืชประเภทใดมากกว่าบริเวณอื่นของประเทศ

 

ไบรโอไฟต์ จำพวกลิเวอร์เวิร์ด มอส

เทอโรไฟต์ จำพวกเฟินต้น (tree fern) กูดเกี๊ยะ

จิมโนสเปิร์ม จำพวกปรงเขา ปรงไทย

จิมโนสเปิร์ม จำพวกสนสองใบ สนสามใบ

52 ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำให้ชาวนาเลี้ยงแหนแดงในนาข้าวเพราะเหตุใด

 

แหนแดงมีส่วนเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนต่อข้าว

เพิ่มธาตุโพแทสเซียมให้ต้นข้าว ทำให้แข็งแรงไม่ล้มง่าย

แหนแดงมีธาตุฟอสฟอรัสมากทำให้ข้าวออกรวงมากขึ้น

ซากแหนแดงดูดซับน้ำไว้ได้มากกว่าซากพืชอื่นๆ

53 ) 

ไลเคนส์ที่มีบทบาทในแง่การเป็นดัชนีบอกระดับมลพิษในอากาศเขตตัวเมืองควรเป็นกลุ่มใด

 

โฟลิโอส

 

ครัสโตส

ฟรูติโคส

ฟรูติโอส

54 ) 

กลุ่มของสาหร่ายข้อใดมีบทบาทมากที่สุดในการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของอาณาจักรสิ่งมีชีวิตในน้ำ

 

สาหร่ายสีน้ำตาล 

 

สาหร่ายสีเขียว

สาหร่ายสีน้ำตาลแกมเหลือง

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

55 ) 

โครงสร้างคู่ใดที่มากจากต้นกำเนิด (origin) เดียวกัน มีอายุเก่าแก่เรียงลำดับจากมากที่สุด

    ก.  ปีกค้าคาว – ปีกนก                ข.  ปีกแมลง – ครีบปลา

    ค.  ขาแมลง – ขาแมงมุม             ง.  ตากุ้ง – ตาปลาหมึก

    จ.  แฟลเจลลัมของยูกลีนา – ซีเลียของพารามีเซียม

 

ง, ข, ก

 

จ, ง, ข 

ค, ข, ก 

จ, ค, ก

56 ) หมายเลข (I) (II) (III) และ (IV) ควรเป็นสัตว์ใด

 

พลานาเรีย, ปลิงทะเล, ปู, แมลงเม่า 

 

ไฮดรา, ตัวตืด, เห็บ, ผีเสื้อ

กัลปังหา, ปลิงควาย, กุ้ง, แมงดานา 

ปลาดาว, แมงมุม, เหา, จักจั่น

57 ) 

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัน

 

ปลาดาว ปลาหมึก ปลาวาฬ 

 

เพรียงหิน เพรียงหัวหอม แม่เพรียง

ไส้เดือนดิน ไส้เดือนทะเล ไส้เดือนฝอย 

แมงมุม แมลงภู่ แมงดาทะเล

58 ) การจัดหมวดหมู่พืชแบบไดโคมัสคีย์ ตามแผนภาพซ้ายมือ

    I)   ก และ ข เป็นพืชชนิดใด

    II)  ค และ ง แตกต่างกันอย่างไร

              I                                         II


    1.  ปรงและสน                             อยู่บนบกและอยู่ในน้ำ

    2.  หงายทะนอยและเฟิน                เส้นใบขนาดและเส้นใบร่างแห

    3.  มอสและลิเวอร์เวิร์ด                  เมล็ดเปลือยและเมล็ดไม่เปลือย

    4.  หญ้าถอดปล้องและช้องนางคลี่    ลำต้นแตกกิ่งและไม่แตกกิ่ง

 

1

2

3

4

59 ) 

พืชไม่มีท่อลำเลียง (A) และพืชมีท่อลำเลียง (B) แตกต่างกันอย่างไร

 

A ไม่มี alternation of generation แต่ B มี

เซลล์ของ A มีขนาดเล็กกว่าและต้องการน้ำน้อยกว่า B

ต้นที่เด่นของ A คือ สปอโรไฟต์ของ B คือ แกโทไฟต์

สปอโรไฟต์ของ A มีขนาดเล็กกว่าและได้รับอาหารจากแกมีโทไฟต์ ส่วน B ตรงกันข้าม

60 ) 

ลักษณะในข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ทั้งใน Class insect และ Class crustacca พวกกุ้งและปู

    I     มีขาต่อเป็นข้อ 5 คู่

    II  ไม่มี Blood pigment

    III  มีส่วน head thorax และ abdomen แยกจากกัน

    IV  ส่วน head thorax ติดกันแต่ส่วน abdomen และ tail แยกจากกัน

 

II เท่านั้น

IV เท่านั้น 

I และ I เท่านั้น 

III และ IV เท่านั้น

61 ) การจัดหมวดหมู่พืชแบบไดโคโตมัสคีย์ตามแผนภาพ A และ B เป็นพืชชนิดใดตามลำดับ

 

ชายผ้าสีดาและพริกไทย 

 

ผักแว่นและสนทะเล

ซีแลกจิเนลลาและแป๊ะก๊วย

ไลโคโพเดียมและมะม่วงหิมพานต์

62 ) 

sporophyte ของมอส มีการดำรงชีวิตแบบใด

 

parasitism

commensalism 

mutualism 

protocooperation

63 ) 

สมาชิกของสัตว์ในไฟลัมใดที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดบนบกและในทะเล และสมาชิกของไฟลัมใดที่อยู่ได้ในทะเลเท่านั้น

           อยู่บนบก – น้ำจืด – ทะเล                                          อยู่ในทะเล

    1.  chordate, platyhelminthes, nematode, coelenterate        porifera

    2.  chordate, annelida, mollusca, arthropoda                       echinodermata

    3.  arthropoda, mollusca, nematode                                   coelenterate, porifera

    4.  chordata, mollusca, arthropoda                                     porifera, echinodermata

 

1

2

3

4

64 ) สิ่งมีชีวิตในรูปอยู่ใน division เดียวกับสาหร่ายชนิดใด

    (1)  Oscillatory        (2)  Nostoc

    (3)  Codium            (4)  Pediastrum

    (5)  diatom             (6)  Fungus

    (7)  Porphyra          (8)  Padina

    (9)  Acetabularia     (10) Gracillaria

 

 

(1) (2) (10) 

 

(3) (4) (9)

(5) (6) (8) 

(7) (8) (10)

65 ) 

ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสนสามใบ (A) มีวิวัฒนาการสูงกว่าเฟิน (B)

 

A มีเมล็ด, B ไม่มีเมล็ด

 

A มีเนื้อไม้, B ไม่มีเนื้อไม้

A มีสตรอบิลัส, B ไม่มีสตรอบิลัส

A มีเนื้อเยื่อลำเลียง, B ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง

66 ) 

Rhizobium, Nostoc และ Anabaena เหมือนกันในด้านใดบ้าง

    ก.  ตรึงไนโตรเจน      

    ข.  เป็นแบคทีเรียผู้ย่อยสลาย

    ค.  สังเคราะห์ด้วยแสงได้

 

เฉพาะ ก

เฉพาะ ข  

ก และ ข  

ก และ ค

67 ) 

ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างนอสตอก (A) และยีสต์ (B)

 

B มีผนังเซลล์, A ไม่มีผนังเซลล์

B มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, A ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส

A มีคลอโรพลาสต์, B ไม่มีคลอโรพลาสต์

A เป็นเส้นใย (hypha), B เป็นเซลล์เดียว

68 ) 

สิ่งมีชีวิตพวกใดบ้างที่อาศัยอยู่ในทะเลทั้งพวก

    ก.  porifera        ข.  echinodermata    ค.  mollisea        ง.  coelenterata

 

เฉพาะ ก  

 

เฉพาะ ข

ก และ ข

ค และ ง

69 ) 

ข้อใดจัดเรียงลำดับพืชตามสายวิวัฒนาการจากต่ำไปหาสูง

 

มอส ช้องนาคลี่ ผักกูด แป๊ะก๊วย เก๊กฮวย

ลิเวอร์เวิร์ด ตีนตุ๊กแก ปรง ผักแว่น สนญี่ปุ่น

มอส  หวายทะนอย สนทะเล แป๊ะก๊วย หญ้าไม้กวาด

ลิเวอร์เวิร์ด เฟินก้านดำ สนทะเล สนสามใบ หญ้าแพรก

70 ) 

จากได้โคมัสคีย์ ต่อไปนี้

    1.  ก  มีเนื้อเยื่อลำเลียง    ดูข้อ 2        1.  ข  ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง        พืช A

    2.  ก  มีเมล็ด                 ดูข้อ 3        2.  ข  ไม่มีเมล็ด                     พืช B

    3.  ก มีดอก                   พืช C         3.  ข  ไม่มีดอก                      พืช D

ข้อใดเป็นพืช A, B, C, D ตามลำดับ

 

มอส, ปรง, มังคุด, หญ้าถอดปล้อง

ไซโลตัม, ผักแว่น, มะพร้าว, ปรงทอง

ลิเวอร์เวิร์ด,  ชายผ้าสีดา, กระบองเพชร, สนสามใบ

ไลโคโพเดียม, แหนแดง, เฟื้องฟ้า, ซิแลกจิเนลลา

71 ) 

สิ่งมีชีวิตใน Phylum Eumycophyta จะไม่สืบพันธุ์โดย

 

spore 

 

mycelium 

hypha 

stolon

72 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มจัดอยู่ในไฟลัมเดียวกันทั้งหมด   

ก.  แม่เพรียง, ทากดูดเลือด, ไส้เดือนฝอย          ข.  แมงกะพรุน, ปะการัง, กัลปังหา

ค.  ปลาหมึกยักษ์, ลิ่นทะเล, หอยมือเสือ            ง.  พลานาเรีย, ปลิง, พยาธิใบไม้ตับ

 

ก และ ข 

 

ข และ ค  

ข และ ง  

ก และ ง

73 ) 

ในแง่การจัดหมวดหมู่ระดับไฟลัม สัตว์ในข้อใดมีความหลากหลายมากที่สุด

 

ฟองน้ำ ซีแอนีโมนี แมงกะพรุน ยุง พยาธิตัวตืด แมงมุม

กุ้ง กัลปังหา ปะการัง แมงดา ไส้เดือน เม่นทะเล

ตะขาบ ปลิงทะเล พยาธิใบไม้ ฟองน้ำ แมงมุม พยาธิแส้ม้า

ฟองน้ำ กัลปังหา พลานาเรีย ไส้เดือน ปู อีแปะทะเล

74 ) 

สัตว์ในไฟลัมใดมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์

    ก.  แมงกะพรุน        ข.  พยาธิ        ค.  ปลิงทะเล        ง.  หอยทาก

 

ก และ ข

 

ข และ ค

ค และ ง 

ก และ ง

75 ) 

สนสามใบและเฟินมีลักษณะร่วมกันในข้อใดที่แตกต่างไปจากสาหร่ายหางกระรอก

 

ไม่มีการสร้างเมล็ด 

 

ไม่มีผนังรังไข่ 

ไม่มีระบบท่อลำเลียง

ไม่มีแกมีโทไฟต์

76 ) 

ชนิดสัตว์ระบบหมุนเวียนเลือดตำแหน่งของเส้นประสาทปิดเปิดด้านบน (dorsal)ด้านล่าง (ventral)/

/

/

/

 /

 

/

/

/    สัตว์ ก                           สัตว์ ข                                    สัตว์ ค                                    สัตว์ ง


1. mollusca                          arthropoda                            echinodermata                     chordata


2.  chordata                          echinodermata                     arthropoda                            annelida


3.  annelida                          echinodermata                     arthropoda                            chordata


4.  chordata                          arthropoda                            annelida                              echinodermata

 

1

2

3

4

77 ) 

สัตว์ใน Class Reptilia มีการปรับตัวเรื่องใดเพื่อความเหมาะสมในการดำรงชีวิตอยู่บนบก

 

การสืบพันธุ์และการหายใจ

การขับถ่ายและระบบประสาท

การเจริญของตัวอ่อนและอวัยวะรับสัมผัส

การรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่และที่อยู่อาศัย

78 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีชั้นของเนื้อเยื่อคัพภะสอดคล้องกับภาพ ก และ ข ตามลำดับ


 

ไฮดรา, พลานาเรีย

พยาธิตัวแบน, ไส้เดือนดิน

พยาธิปากขอ, เพรียงหัวหอม

ฟองน้ำ, ปลาหมึก

79 ) 

จากภาพแสดงต้นเฟินและต้นมอส ข้อใดเป็นจริง   ก.  A เทียบได้กับ C                      ข.  B เทียบได้กับ D

    ข.  D มีช่วงชีวิตสั้นกว่า B                ง.  การปฏิสนธิเกิดที่ B และ D

 

ก และ ค

 

ค และ ง

ก, ข และ ง  

ก, ข และ ค

80 ) 

พืชในข้อใดมีใบอ่อนแรกเกิดม้วนงอ

 

สาหร่ายหางกระรอก, ผักตบชวา, เห็ดเป็ด, ผักกระเฉด

ปรง, สนฉัตร, สนสามใบ, ช้องนางคลี่

ผักแว่น, กูดเกี๊ยะ, จอกหูหนู, ชายผ้าสีดา

หญ้าถอดปล้อง, หวายทะนอย, ข้าวตอกฤาษี, ตีนตุ๊กแก

81 ) 1.


2.


3.


4.

สัตว์(coelum) ช่องว่างใน

ลำตัวที่บุด้วยมีโซเดิร์ม(germlayer)

ชั้นของเนื้อเยื่อ(symmetry) สมมาตรไม่มีมีสองชั้นสามชั้นแบบรัศมีซีกขวา, ซ้ายเหมือนกันปลาดาว


ปลิงน้ำจืด


หอยฝาเดียว


ฟองน้ำ/
/


/


/
/

/


/


///

//
เครื่องหมาย / แสดงว่ามีลักษณะนั้น

ข้อใดที่แสดงลักษณะของสัตว์ได้ถูกต้อง

 

1

2

3

4

82 ) 

ข้อใดที่ใช้จำแนกสัตว์ในไฟลัม Choedata

    ก.  มีเส้นประสาทเป็นหลอดอยู่ทางด้านหลัง    ข.  มีกระดูกสันหลัง

    ค.  มีโนโตคอรัด                                       ง.  มีช่องเหงือกที่บริเวณคอหอย

 

ก, ข

 

ข, ค

ก, ค และ ง 

ข, ค และ ง

83 ) 


ให้    ก.  =  สมมาตรแบบรัศมี กับสมมาตรแบบซีกซ้ายขวา

       ข.  =  ทางเดินอาหารช่องเปิดเดียว กับช่องเปิด 2 ช่อง

       ค.  =  แลกเปลี่ยนก๊าซทางผิวหนังกับแลกเปลี่ยนก๊าซโดยโครงสร้างพิเศษ

       ง.  =  ระบบไหลเวียนเลือดวงจรเปิดกับวงจรปิด

สัตว์ทั้ง 5 ชนิด ถูกจำแนกออกจากกันตามแผนผังโดยใช้ลักษณะ 4 อย่าง เรียงตามลำดับดังนี้

 

I คือ ก. II คือ ข. III คือ ค. และ IV คือ ง.

 

I คือ ข. II คือ ค. III คือ ง. และ IV คือ ก.

I คือ ค. II คือ ง. III คือ ก. และ IV คือ ข.

I คือ ง. II คือ ก. III คือ ข. และ IV คือ ค.

84 ) 
ข้อที่การย่อย


สัตว์ภายนอกเซลล์ภายในเซลล์ช่องแกสโตรวาสคูลาร์ทางเดินอาหาร1


2


3


4พลานาเรีย


ไฮดรา


ไส้เดือนดิน


ฟองน้ำ-


/


-


-/


-


/


-/


-


/


/จากตารางการย่อยอาหารของสัตว์ข้อใดถูกต้อง

 

1

2

3

4

85 ) 

จากตารางการย่อยอาหารของสัตว์ข้อใดถูกต้อง

พืช/ลักษณะ1


2


3


4มอส


เฟินใบมะขาม


กล้วยไม้


หวายทะนอย/


-


-


--


-


-


/-


/


-


--


-


/


-


 

1

2

3

4

86 ) 

เซลล์ของยูกลีนาแตกต่างจากเซลล์ของสาหร่ายทั่วไปในข้อใด

 

ไม่มี cell wall

มี contractile vacuole

มี photosynthetie pigment แบบเดียวกับสาหร่ายเกลียวทอง

สามารถดำรงชีวิตแบบ heterotrophy ได้

87 ) 

ข้อใดเป็นสมบัติของไมคอไรซา (mycorrhiza)

 

เป็นราที่เจริญอยู่ในที่ๆ มีฟอสฟอรัสมาก

เป็นราที่เจริญอยู่ที่รากพืชบางชนิดในแบบภาวะที่ต้องพึ่งพากัน (mutualism)

เป็นราที่อยู่กับพืชแบบภาวะอิงอาศัย

ช่วยทำให้สนโตเร็ว

88 ) 

พืชและสัตว์มีลักษณะสำคัญอะไรที่แสดงว่ามีวิวัฒนาการสูงกว่าโพรทิสต์

 

มีหลายเซลล์ 

มีวงชีวิตแบบสลับ

มีระยะเอมบริโอ

มีขนาดใหญ่โครงสร้างซับซ้อน

89 ) 

สัตว์ใน class ใดที่มีทั้งชนิดที่มีหัวใจแบบ 4 ห้อง ไม่สมบูรณ์และชนิดที่มีแบบ 4 ห้องสมบูรณ์

 

Amphibia 

Reptilia

Amphibia และ Reptilia 

Reptilia และ Aves

90 ) 

ฟองน้ำกินได้แต่อาหารชิ้นเล็กๆ เพราะอะไร

 

ไม่มีปาก

มีระบบทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์

เยื่อหุ้มเซลล์เลือกสารที่จะผ่านเข้าออก

การย่อยของฟองน้ำเป็นการย่อยภายในเซลล์เท่านั้น

91 ) 

โพรโทซัวชนิดใดที่ดำรงชีวิตแบบภาวะพึ่งพากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

 

Entamoeba gingivalis 

 

Entamoeba hristolytica

Plasmadium vivax

Plasmodium falciparum

92 ) 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกใดที่ขณะเป็นตัวอ่อนมีสมมาตรครึ่งซีก (bilateral symmetry) แต่เมื่อโตเต็มวัยจะเปลี่ยนเป็นสมมาตรรัศมี

 

ฟองน้ำ

 

แมงกะพรุน

ปลิงทะเล

ปลาหมึก

93 ) 

ลักษณะในข้อใดที่ยุงก้นปล่อง (Anopheles) แตกต่างไปจากยุงรำคาญ (Culex)

 

ขณะเกาะชูส่วนท้องขึ้น

 

ขณะเกาะส่วนท้องขนานกับพื้น

มีปีกเพียงคู่เดียว

กินเลือดได้ทั้งสองเพศ

94 ) 

เหตุผลอย่าที่ทำให้เชื่อว่า Australopithecus africanus เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบันคือ

 

เป็นพวกเลือดอุ่น 

 

อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่

มีปีกเพียงคู่เดียว

ไม่ได้อาศัยอยู่บนต้นไม้

95 ) 

มนุษย์โบราณที่มีอายุมากที่สุดที่เรารู้จักคือ

 

Australopithecus 

 

Homo erectus

Homo neanderthalensis

Cro - Magnon

96 ) 

จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าบรรพบุรุษมนุษย์ที่มีขนาดของสมองใกล้เคียงกับมนุษย์ปัจจุบัน มากที่สุด คือ

 

มนุษย์ชวา

 

มนุษย์ปักกิ่ง

มนุษย์โครแมนยัง 

มนุษย์นีแอนเดอทัลเลอร์

97 ) 

บรรพบุรุษของมนุษย์พวกออสเตรโลพิเทคัสขุดพบหลักฐานได้จาก

 

ทวีปออสเตรเลีย

 

แอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันออก

ยุโรปและตะวันออกกลาง

ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก

98 ) 

ข้อความใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับหลักการจัดจำแนกสปีชีส์

 

“ล่อ” เป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่ที่เกิดจากการผสมระหว่างม้ากับลา

Homo sapiens และ Homo erectus ต่างก็เป็นมนุษย์ จึงจัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน

การเกิดสปีชีส์ใหม่ของพืชอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนชุดโครโมโซม โดยไม่เป็นหมัน

การเกิดสปีชีส์ใหม่เป็นผลจากการปรับพันธุ์ และถ่ายทอดจีนกันได้ระหว่างประชากรต่างกัน

99 ) 

ซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์เริ่มแรกมีอายุประมาณ 500,000 ปีมาแล้ว มนุษย์พวกนี้จัดอยู่ในสปีชีส์อะไร

 

Australopithecus sp.

 

Homo habilis

Homo erectus 

Homo sapiens

100 ) 

จากหลักฐานทางวิวัฒนาการของมนุษย์พบว่าสัดส่วนที่ถูกต้องของขนาดสมอง และขนาดร่างกาย (น้ำหนัก) ระหว่าง Homo habilis และ Homo sapiens คืออะไร

 

ขนาดสมอง 2 : 3 ขนาดร่างกาย 2 : 3

 

ขนาดสมอง 1 : 2 ขนาดร่างกาย 7 : 12

ขนาดสมอง 1 : 3 ขนาดร่างกาย 1 : 2 

ขนาดสมอง 3 : 4 ขนาดร่างกาย 3 : 5

101 ) 


จากรูปกะโหลกศีรษะของมนุษย์วานรจนถึงมนุษย์โครแมนยัน ข้อใดเรียงลำดับตามวิวัฒนาการได้ถูกต้อง

 

 

(ก) (ข) (ค) (ง)

(ค) (ข) (ก) (ง)

(ข) (ค) (ก) (ง)

(ข) (ก) (ค) (ง)

102 ) ค. คือกะโหลกของมนุษย์ชนิดใด

 

 

Australopithecus afarensis

A. africanus

Homo erectus

Homo habilis

103 ) 

โครงกระดูกของ “Lucy” เป็นบรรพบุรุษที่สำคัญของมนุษย์ปัจจุบัน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอะไร

 

A. Afarensis

 

H. habilis

H. erectus

H.s. neanderthals