บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  


[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

เผยแพร่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ

สุภาษิตคำพังเพยและสำนวนไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพท.สระแก้ว [เข้าชม 25,393] [โดย ครูศักดา]

เผบแพร่นวัตกรรม การประเมินโครงการ

การประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย CIPP MODEL [เข้าชม 22,979] [โดย ผอ.พัฒน์สมวงศ์]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]