กลอนที่เตี่ยสอน | วิชาการ.คอม


กลอนที่เตี่ยสอน

เตี่ยชอบนำบทกลอนที่ไพเราะ มีความหมาย มาสั่งสอนลูกๆ

ผู้เขียน krupanya s ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ยิ้ม

   ยิ้มเถอะนะหัวใจอย่าได้บึ้งยิ้มให้ซึ้งตรึงใจใบหน้าหวานยิ้มไปเถิดยิ้มสู้หมู่ภัยพาลยิ้มชื่นบานซึ้งจิตชวนติดใจ   ยิ้มปลอบใจตัวเองให้เก่งกล้าทุกข์โศกมายิ้มนิดคิดแก้ไขน้องกับพี่เห็นกันหมั่นยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นแหละดี

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา