CANDLES TECHNOLOGY BOOK "การทำเทียน เป็นเรื่องเคมี" | วิชาการ.คอม


CANDLES TECHNOLOGY BOOK "การทำเทียน เป็นเรื่องเคมี"

ถ้าผมจะบอกว่า การทำเทียนเป็นเรื่อง ... เคมี คุณจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ ???

ผู้เขียน candlemaker2008 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

CANDLES TECHNOLOGY BOOK

 

ในปัจจุบัน...ยังคงมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ทำการผลิตเทียนในลักษณะเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเทียนในรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กระดับครัวเรือนที่รับทำตาม Order และทำการผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว หรือในอุตสาหกรรมขนาดกลางระดับชุมชนหรือตำบล ที่มีลักษณะการผลิตเทียนเป็นสินค้า OTOP ในลักษณะเทียนสวยงาม ที่ผลิตเทียนในจำนวนไม่มาก เพื่อขายภายในประเทศ หรือในระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำการผลิตเทียนครั้งละเป็นจำนวนมากๆ เพื่อทำการส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศก็ตาม ซึ่งยังไม่ได้นับรวมถึงคนทั่วไปที่มีความสนใจอยากทำการผลิตเทียน ทำขายเป็นรายได้พิเศษเพิ่มเติม หรือทำเทียนเป็นงานอดิเรกยามว่างซึ่งมีจำนวนไม่น้อยเลย

รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเรียนการทำเทียนในหลักสูตรการเรียน ทั้งในสาขาคหกรรมหรือการทำโครงงานเพื่อส่งอาจารย์ในวิชาวิทยาศาสตร์ แต่การหาข้อมูลและวิธีการทำเทียนที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนหรือสถาบันนั้นยังคงเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากตำราต่างประเทศ หรือเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการผลิตเทียนที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ตำราหรือคู่มือการผลิตเทียนที่เป็นภาษาไทยนั้นยังคงมีน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นหนักข้อมูลการเรียนการสอนไปในทางปฏิบัติมากกว่า

การทำเทียนคงจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่มีความแปลกใหม่ในปัจจุบันเพราะการทำเทียนทำกันมานานนับเป็นสิบปีมาแล้ว และถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมถึงต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทำเทียนอีกล่ะ? ทั้งๆที่ก็มีหนังสือเทียนมากมายวางขายกันในร้านขายหนังสือ หรือข้อมูลการทำเทียนให้เห็นกันในอินเตอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ มีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่จุดที่น่าสนใจจนต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็น่าจะอยู่ตรงที่ว่าทำไม? ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำเทียนถึงเป็นข้อมูลที่ผู้ที่ต้องการศึกษาหรือต้องการทำเทียนไม่สามารถจะทราบได้เลยว่า ข้อมูลที่ได้รับมานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆหรือไม่ มากกว่าการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าให้ได้มาซึ่งข้อมูลมากขึ้นนั้น จะหาข้อมูลได้จากที่ไหน? และแนวทางที่ถูกต้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปปฏิบัติ และคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำเทียน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เทียนรูปแบบใหม่ๆ ต่อไปนั้น จะสามารถทำได้อย่างไร?

ถ้าจะให้เปรียบการเรียนทำเทียนกับการเรียนรู้ในสาขาอื่นๆสักสาขา การเรียนทำเทียนก็น่าจะเปรียบเหมือนกับการเรียนทำอาหารที่มีความจำเป็นจะต้องเริ่มจากเรียนรู้ว่าอาหารแต่ละชนิดมีวิธีการทำอย่างไร? และต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้าง? อาหารที่ทำออกมาถึงจะมีรสชาติอาหารที่อร่อย มีหน้าตาที่สวยงามน่ารับประทาน และนั่นย่อมหมายถึงการทดลองทำซ้ำๆจนเกิดความเชี่ยวชาญจนได้เป็นสูตรของอาหาร แต่กว่าจะได้อาหารแต่ละสูตรก็ต้องเรียนรู้ส่วนผสมต่างๆแต่ละชนิดที่จะนำมาใช้ทำอาหาร เช่น พริก ให้รสชาติที่เผ็ด แต่พริกก็มีหลายหลายชนิดซึ่งมีหน้าตาและรสชาติของความเผ็ดที่แตกต่างกันไป เราถึงจะรู้ว่าเราควรจะนำพริกชนิดใดไปทำอาหารชนิดใด เป็นต้น

และการเรียนทำเทียนก็เช่นกันกว่าจะมาเป็นเทียนแท่งที่มีรูปร่างและหน้าตาที่สวยงามนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ส่วนผสมต่างๆ ให้เข้าใจถึงคุณสมบัติ และประโยชน์ให้เข้าใจเสียก่อน จึงจะนำส่วนผสมแต่ละชนิดมาใช้ทำเทียนได้อย่างถูกต้องและวิธีการทำเทียนแต่ละชนิดก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำที่แตกต่างกันไปรวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วย  

“การทำเทียนหอม” ยังคงเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งทฤษฎีการทำเทียนหอมเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเคมีเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่ควรจะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบและสารปรุงแต่งแต่ละชนิดให้มีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ในภาคปฏิบัติ เพราะมีความจำเป็นที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องของวัตถุดิบ สูตรส่วนผสมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในส่วนผสมของเทียนแต่ละรูปแบบที่มีความแตกต่างของวัตถุดิบและสารเติมแต่ง อันหมายถึงคุณภาพของเทียนและถ้าต้องทำใหม่ นั่นก็หมายถึงต้นทุนค่าวัตถุดิบและค่าแรงงานที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

ใครที่สามารถทำการศึกษาเจาะลึกข้อมูลทั้งในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวกับสารเคมีประเภทต่างๆที่ใช้ทำเทียนหอมและสามารถนำไปใช้ทำสูตรส่วนผสมในภาคปฏิบัติของการทำเทียนหอม หากเจาะลึกลงไปได้มากแค่ไหนก็จะออกแบบเทียนได้สวยงามและมีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้นด้วย เพราะการทำเทียนหอมไม่ใช่แค่ทำเพื่อเป็นงานอดิเรกยามว่างแค่นั้น แต่สามารถทำเทียนหอมประกอบเป็นอาชีพหลักเพื่อหารายได้หรือพัฒนาทำเป็นการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย

เขียนไปเขียนมากับปัญหานี้ก็เหมือนเรากำลังพายเรืออยู่ในอ่าง ผมขอหยุดการเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาการทำเทียนเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ก่อน แล้วเรามาเริ่มต้นเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการทำเทียนกันใหม่ โดยเริ่มจากตรงนี้กัน 

ถ้าหากมีหนังสือที่รวบรวมคำตอบของการทำเทียนที่ครบทั้งกระบวนการสักเล่ม คุณจะหยิบขึ้นมาอ่านหรือไม่ ???

เตรียมพบกับ CANDLES TECHNOLOGY BOOK ที่เขียนจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของผม

CANDLEMAKER 2008    : ผู้เขียน 

VISION PLUS CREATION CO.,LTD. : ผู้เรียบเรียงและเจ้าของลิขสิทธิ์

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา